Spring naar content

291 publicaties gevonden

 • organisatielessen uit de antropologie

  De corporate antropologie kijkt met dezelfde verwonderde blik naar organisaties, boardrooms en leiders zoals antropologen dat naar tribale samenlevingen doen. De antropologische verhalen in dit boek geven inzicht en praktische…

  Boek
 • interorganisationele samenwerking in een krachtwijk

  In dit proefschrift zien we de ontwikkeling van een samenwerking die is opgestart door professionals en vrijwilligers die met jongeren werken in de Utrechtse krachtwijk Hoograven. De betrokkenen streven ernaar…

  Proefschrift/oratie
 • research into the mutual relation between the development of networks and shared agendas to increase the use of sports accommodations

  The main research question of this research is: to what extent is there a mutual relation between the development of networks and the development of the shared agenda and what can be…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar hoe veranderingen in de maatschappij en in sportbeleid doorwerken in de samenwerking tussen KNVB, voetbalverenigingen, NOC*NSF en gemeenten rondom competitievoetbal

  In dit onderzoek is vanuit de institutionele theorie en resource dependence theorie gekeken naar hoe vanuit de KNVB (voornamelijk beleidsbepalers) en bestuurders van voetbalverenigingen betekenis wordt gegeven aan samenwerkingsrelaties in…

  Scriptie
 • unleash the potential of partnerships between companies and NGOs in the field of sport and development

  Aim of this publication (number 2 in NCDO publication series Sport & Development) is to highlight opportunities and stimulate discussion about the potential of partnerships between corporations and NGOs in…

  Rapport
 • onderzoek naar verbindingen tussen jeugdzorg- en welzijnsorganisaties en sportverenigingen in Drenthe

  Het provinciale programma Positief Opgroeien Drenthe (POD) is gericht op een positief opgroeiklimaat in alle leefmilieus waarin kinderen zich bevinden. Na positieve ervaringen met POD in het onderwijs wil de…

  Rapport
 • wat sportbeleid met cultuurbeleid kan en wil

  Gemeenten ondersteunen en faciliteren de sectoren sport én cultuur. Daarom is de stuurgroep van het landelijke programma ‘Sport en Cultuur Samen Sterker’ benieuwd of die verbinding ook op beleidsniveau wordt gezocht.…

  Rapport
 • voorbeelden van succesvolle initiatieven

  In deze brochure staan vijf voorbeelden beschreven van lokale initiatieven, waarbij sport als middel wordt ingezet om een sociaal doel te bereiken. De voorbeelden zijn opgestart binnen de programma’s ‘Kracht…

  Brochure