Spring naar content

173 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar hoe veranderingen in de maatschappij en in sportbeleid doorwerken in de samenwerking tussen KNVB, voetbalverenigingen, NOC*NSF en gemeenten rondom competitievoetbal

  In dit onderzoek is vanuit de institutionele theorie en resource dependence theorie gekeken naar hoe vanuit de KNVB (voornamelijk beleidsbepalers) en bestuurders van voetbalverenigingen betekenis wordt gegeven aan samenwerkingsrelaties in…

  Scriptie
 • ontwikkelingsprojecten van Nederlandse sportclubs en -verenigingen

  Nederland telt steeds meer sportclubs- en -verenigingen die zich inzetten voor verre landen. Zij steunen (of starten) ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië, Lantijns Amerika en Oost-Europa. In ‘Omdat sportiviteit geen grenzen…

  Rapport
 • een onderzoek naar de betekenisverlening van betrokken actoren aan samenwerking op sportieve omgevingen in Venlo

  Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de betekenisverlening van betrokken actoren aan samenwerking op sportieve omgevingen in Venlo, teneinde de gevolgen hiervan weer te geven…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de invloed van de Sportagenda op de organisatieontwikkeling van 1*-bonden

  NOC*NSF en haar leden gebruiken de Sportagenda als beleidsnotitie om richting te geven aan de ontwikkelingen binnen de georganiseerde sport. In de sportagenda staan ambities genoteerd op het gebied van…

  Scriptie
 • een onderzoek naar professionalisering in de context van allianties en samenwerkingsverbanden in de sport

  Voor deze scriptie is een kwalitatief onderzoek gedaan in opdracht van het NOC*NSF en namens de Universiteit Utrecht. Het onderzoek poogt inzichten te geven in de betekenissen van betrokkenen in…

  Scriptie
 • onderzoek naar het samenwerkingsverband tussen de jeugdvoetbalopleidingen van VVV-Venlo en Helmond Sport

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenis geven betrokkenen aan de werkmethoden en procedures van respectievelijk VVV-Venlo en Helmond Sport en hoe kunnen deze nog…

  Scriptie
 • een case study naar de waarde van multifunctionele samenwerking in de sport binnen de context van Plangebied Sportstad Heerenveen

  ‘Samen sterker?’ richt zich op de vraag wat de opkomst van multifunctionele samenwerkingsverbanden in de sport betekent. Wat is de waarde van deze organisatievorm? Welke maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen…

  Scriptie
 • deel 1: sport kán verbinden, maar dat gaat niet vanzelf

  Hockeyclub Feijenoord bestaat 5 jaar: wat startte met één enthousiasteling die met kinderen op pleintjes ging hockeyen, is anno 2016 een echte hockeyclub met eigen tenue en een bescheiden accommodatie.…

  Online artikel