Spring naar content

34 publicaties gevonden

 • een onderzoek onder leden van COVS Nederland over cursus- en opleidingsaanbod, randvoorwaarden en wedstrijdgedrag anno 2020, factsheet 2021/7

  Om een beter beeld te krijgen van de staat van de arbitrage hebben de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters (COVS) en het Mulier Instituut onderzocht hoe (assistent-) scheidsrechters, rapporteurs, waarnemers en…

  Factsheet
 • een vergelijkend casusonderzoek naar de sociale constructie van integriteit in het Nederlandse voetbal

  Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan zowel het maatschappelijke als wetenschappelijke debat over integriteit in het voetbal. Daartoe zijn twee voorvallen onderzocht, één in het amateur en één…

  Rapport
 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2011) over het zero tolerance beleid van minister Schippers, met betrekking tot agressie en geweld in de sport. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • arbitrage in de sport

  Elke sportliefhebber heeft wel een mening over de scheidsrechter, official of jury die een wedstrijd leidt of beoordeelt. Maar weinigen beseffen wat het vak inhoudelijk, planmatig en vaak ook conditioneel…

  Boek
 • een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen dominante mannelijkheid en verbaal geweld tegen scheidsrechters in het amateurvoetbal

  In dit onderzoek is door middel van veertien semigestructureerde diepte-interviews met hoogopgeleide voetballers en meerdere (participerende) observaties de invloed van dominante mannelijkheid op verbaal geweld tegen scheidsrechters in het amateurvoetbal bekeken. Gebleken is dat dominante…

  Scriptie