Spring naar content

103 publicaties gevonden

 • waarom Lacrosse in het voortgezet onderwijs thuis hoort

  Lacrosse, een flitsende, snelle en technische sport. Een sport waarbij je, als je het een beetje onder de knie krijgt, het tactische element eindeloos kan variëren. Duidelijk communiceren en samenwerking…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het International Schoolsport Federation (ISF) is de internationale federatie van de officiële schoolsportorganisaties in de verschillende landen ter wereld. ISF organiseert WK’s in verschillende sporten en landen, met de bedoeling…

  Artikel in vaktijdschrift
 • bevindingen van SMART MOVES! voor beleid en praktijk, factsheet

  SMART MOVES! heeft de afgelopen vier jaar in Nederland verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn. In…

  Factsheet
 • Programma’s bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs richten zich steeds vaker op een betere afstemming op de sportvraag van de leerlingen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen uit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • werk aan de winkel!

  Artikel van Justus Beth en Koen Breedveld (Mulier Instituut) in Sport & Strategie. In het voorjaar van 2014 werd de onderzoeks- en beleidswereld rondom school, sport en bewegen binnen een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • the effects on fitness and health in youth with physical disabilities

  Youth with physical disabilities participate less in sports compared to their typically developing peers. In 2011, only 26% of Dutch youth with physical disabilities participate at least once a week…

  Proefschrift/oratie
 • opening Pandora's box

  Dit boek vormt de basis van cursus ‘Contemporary Issues in Physical Education’ die wordt aangeboden aan Deakin University. In dit boek worden de hedendaagse kwesties van lichamelijke opvoeding besproken. Hierbij…

  Boek
 • Jahrestagung der dvs-Sektion Sportpädagogik vom 12.-14.5.1994 in Hamburg, Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft

  Door maatschappelijke veranderingen in de sport en de uitvinding en commercialisering van nieuwe sporten zijn voor de schoolsport een uitdaging. Eén van de vragen die in dit boek wordt gesteld…

  Boek