Spring naar content

103 publicaties gevonden

 • naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen

  De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en…

  Verslag
 • een onderzoek naar de continuering van de vrijwillige inzet

  In deze scriptie staat de volgende hoofdvraag centraal: Welke betekenissen geven betrokkenen aan de continuering van de schoolsportverenigingen in Rotterdam, wat betreft de vrijwillige inzet? Het doel van de schoolsportvereniging…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de betekenissen die betrokken partijen geven aan de Rotterdamse NOC*NSF-proeftuin

  In deze scriptie staat de volgende hoofdvraag centraal: Welke betekenissen geven de betrokken partijen aan de schoolsportvereniging en hoe kunnen succesfactoren van dit concept behouden blijven? De schoolsportvereniging is de…

  Scriptie
 • sporten op school, bij school en namens school

  GfK voert maandelijks in opdracht van NOC* NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan netto n=3000 Nederlanders (5 t/m 80 jaar) gevraagd of zij in…

  Website
 • een betere wijk door de schoolsportvereniging

  Sommige Rotterdamse wijken hebben weinig of geen sportverenigingen. Ze zijn uit het straatbeeld verdwenen en kinderen weten de weg naar de georganiseerde sport niet goed te vinden. Rotterdam Sportsupport heeft…

  Rapport
 • Door verenigingen aangesloten bij de KNWV worden watersportdagen georganiseerd. Hiervoor is deze publicatie een handleiding. Er worden een aantal hulpmiddelen geboden om de organisatie van dergelijke dagen goed te laten…

  Handboek / handleiding
 • In dit proefschrift wordt beschreven hoe sportparticipatie bij kinderen gestimuleerd kan worden en wat de rol van schoolsport daarin zou kunnen zijn. Aan sport wordt een belangrijke rol toegeschreven in…

  Proefschrift/oratie