Spring naar content

14 publicaties gevonden

 • De beleidsnota ‘Tijd voor sport’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft tot het project ‘De proeftuinen – nieuwe sportmogelijkheden’ geleid. Het Rotterdamse project de schoolsportvereniging is…

  Rapport
 • Deze videoband biedt een aantal richtlijnen die verenigingen kunnen helpen in het ontwikkelen van een sportaanbod voor senioren.

  Audiovisueel middel
 • de meerwaarde van de schoolsportvereniging

  Sommige Rotterdamse wijken hebben weinig of geen sportverenigingen. Ze zijn uit het straatbeeld verdwenen en kinderen weten de weg naar de georganiseerde sport niet goed te vinden. Deze wijken hebben…

  Rapport
 • de schoolsportvereniging, nulmeting onder kinderen, ouders, trainers en leerkrachten

  Deze publicatie bevat de uitkomsten van de eerste meting naar de werkzaamheid van de schoolsportvereniging in Rotterdam. Opvallend zijn de positieve ervaringen van zowel kinderen, ouders, leerkrachten als trainers met…

  Rapport