Spring naar content

14 publicaties gevonden

 • keuzevak op Groenewald Stein

  Door de vernieuwing van het vmbo is het programma van Sport, Dienstverlening en Veiligheid van de radar geraakt. Daarop moest onderzocht worden hoe leerlingen basis en kader met affiniteit voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Vakkenintegratie is een gevleugeld woord in het onderwijs. Leergebieden worden uitgedaagd of verplicht samen te werken aan vak-/leergebied overstijgende projecten. In het vorige artikel werd gestart met een voorbeeld gegeven van een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • handreiking met leerarrangementen

  Deze handreiking dient ter inspiratie voor docenten beroepsgericht en docenten LO. De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en…

  Rapport
 • Het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM1) bestaat ruim tien jaar. Sinds augustus 2007 is de studielast verhoogd. Dat is een mooie gelegenheid voor het verdiepen van de (sub)domeinen en een koppeling te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar mogelijke oplossingen, eindrapport

  Op elk getuigschrift van de lerarenopleiding moet, als gevolg van een wetswijziging in 2006, vermeld worden welke onderwijsbevoegdheid eraan verbonden is. Dit systeem blijkt niet sluitend voor alle schoolvakken, omdat…

  Rapport
 • een blik in de toekomst van lichamelijke opvoeding/bewegingsonderwijs en sport op school

  Ook in 2028 raken jeugdigen op school vanuit een pedagogisch perspectief meer bekwaam voor deelname aan sport- en bewegingssituaties, als onderdeel van een gezonde en actieve leefstijl. SLO, KVLO en…

  Brochure
 • DOiT is een lesprogramma voor het voortgezet onderwijs gericht op gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. Leerlingen gaan actief aan de slag door hun eigen (on)gezonde gedrag en de invloed van…

  Werkboek / instrument
 • opdrachten over bewegen voor het vmbo

  Deze map bevat opdrachten voor verschillende vakken waarin ‘bewegen in relatie tot gezondheid’ centraal staat. In de opdracht voor vmbo kb/gl/tl krijgt daarbij ‘voeding’ extra aandacht. Het materiaal is in…

  Werkboek / instrument