Spring naar content

52 publicaties gevonden

 • factsheet 2017/9

  Zwemmen is in de Nederlandse samenleving belangrijk. Nederland is een waterrijk land en we recreëren graag in het water. Om veilig te water te kunnen, krijgen kinderen in Nederland al…

  Factsheet
 • betrokkenheid van scholen en gemeenten en lokale vormgeving

  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken in het schoolzwemmen en om zicht te krijgen op de wijze waarop schoolzwemmen lokaal vorm…

  Rapport
 • verslag 2014 - 2015

  De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat alle Haagse kinderen leren zwemmen en daarom biedt zij schoolzwemmen aan: een investering in de zwemvaardigheid en zwemveiligheid. Zo heeft iedere leerling…

  Verslag
 • Inzending voor ‘beste initiatief’ bij verkiezing sportgemeente van het jaar 2016. Zwemvaardigheid is voor kinderen van levensbelang. Het Nijmeegse initiatief ‘Zwemles, een investering voor je leven!’ heeft met bescheiden middelen…

  Factsheet
 • cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders

  Nederland kent een lange traditie van zwemles geven. Zwemles behoort tot het culturele erfgoed van ons land. Nieuwe plannen ten aanzien van zwemlessen roepen steevast veel discussie op. Over de…

  Rapport
 • perspectief gemeenten 2016, factsheet 2017/1

  Gemeenten hebben sinds 1985 geen verplichting meer vanuit de Rijksoverheid om schoolzwemmen te ondersteunen. Zij kunnen echter nog wel zelf de keuze maken om schoolzwemmen te ondersteunen. In dit onderzoek…

  Factsheet
 • factsheet 2016/11

  Sinds 1985 is schoolzwemmen niet meer door de Rijksoverheid verplicht gesteld. De verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid van kinderen ligt in eerste instantie bij de ouders. (Basis)scholen hebben geen officiële verplichting om schoolzwemmen aan…

  Factsheet
 • Als gevolg van bezuinigingen is in Katwijk besloten het schoolzwemmen te stoppen met ingang van het schooljaar 2012/2013. Hiermee kwam een eind aan een traditie die 45 jaar heeft bestaan.…

  Rapport
 • schoolzwemmen door de ogen van leerlingen in het primair onderwijs

  Eind december 2015 en begin januari 2016 is binnen de gemeenteraad van Rotterdam gesproken over het schoolzwemmen, waarbij aandacht uitging naar het diplomabezit, de inhoud van de zwemlessen en de…

  Rapport