Spring naar content

52 publicaties gevonden

 • visie vanuit het onderwijs

  December 2015 ontstond er in de gemeente Rotterdam discussie over de effectiviteit van het Rotterdamse schoolzwemmen. Over dit thema zijn vragen gesteld door de fractie van D66 en is gesproken…

  Rapport
 • Het bijbrengen van zwemvaardigheid is een voorwaarde voor veilig verblijven rond, in en op het water, voor het plezier in recreatief zwemmen en de stap naar wedstrijdsport en voor enkelen…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Gemeenten, scholen en zwembaden zijn overtuigd van het nut van het protocol als het gaat om taken en verantwoordelijkheden tussen betrokkenen vast te leggen en te verduidelijken. Veel minder vanzelfsprekend…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Themagericht schoolzwemmen, anderhalve maand lang een wekelijkse les voor leerlingen met een zwemdiploma, voorziet in een grote behoefte in Arnhem. Sinds de introductie dit schooljaar, nemen zeventien scholen hieraan deel met in totaal…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op basisschool en tevens brede school de Wierwinde in Almere Haven is sinds een jaar of vier schoolzwemmen opgenomen in het curriculum. Iets dat nog maar op weinig scholen voorkomt. De zwemlessen worden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De insteek van het schoolzwemmen in de gemeente Haarlem is sinds september 2012 veranderd. Niet alleen in de benaming, maar ook in de uitvoering. De zwemgymlessen brengen veel meer dan de wekelijkse…

  Artikel in vaktijdschrift
 • rapport over de noodzaak om het schoolzwemmen in Nederland te behouden, recente gegevens over participatie aan het schoolzwemmen

  De lichamelijke opvoeding in Nederland bevindt zich in een noodsituatie. Steeds meer wordt van overheidswege geknabbeld aan het aantal uren dat voor het zich welbevinden van het kind zo uitermate…

  Rapport
 • drijfnat, voortgezet zwemmen

  Dit pakket biedt de docent mogelijkheden om het zwemonderwijs meer inhoud te geven. Aan het pakket ligt ten grondslag dat op heel veel verschillende manieren in en om het water…

  Boek
 • eerste resultaten Vrijetijdsomnibus 2012 SCP/CBS, factsheet

  Bij het verlaten van de basisschool heeft slechts een derde van de kinderen het hele zwem-ABC doorlopen. Zes procent van de kinderen heeft geen zwemles gevolgd. Allochtone kinderen en kinderen…

  Factsheet
 • Er is een duidelijke achteruitgang te constateren in de lichamelijke conditie, motorische vaardigheden en lichaamshouding van jeugdigen. Daarnaast is het bewegingsonderwijs te schamel wat betreft tijd, kwaliteit en accommodatie en…

  Rapport