Spring naar content

51 publicaties gevonden

 • Deze brochure geeft alle organisaties die met een zwemaanbod aan de slag willen, inzicht in de producten van de KNZB voor de verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Naast zwemverenigingen kunnen ook…

  Brochure
 • Deze publicatie van de Vereniging Sport en Gemeenten behandelt het 10-puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’. Allereerst wordt beschreven welke onderzoeken en stimuleringsregelingen vooraf zijn gegaan aan het 10-puntenplan. Ook wordt de aanleiding…

  Rapport
 • een taak van onderwijs? Gemeenten? Bso's? Of toch van de ouders?, een onderzoek om het draagvlak bij onderwijs, gemeenten en bso's voor zwemvaardigheid te meten

  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in hoe er door het veld (gemeenten, scholen en bso’s) aangekeken wordt tegen het belang van zwemvaardigheid. De Rijksoverheid acht…

  Rapport
 • een onderzoek naar de beleving van de zwemlessen onder ouders en kinderen, uitkomsten werkgroep B meten en registreren

  De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft in 2007 het 10 puntenplan verbetering zwemvaardigheid geïntroduceerd. Het doel van dit plan is de zwemvaardigheid in Nederland op positieve en effectieve wijze…

  Rapport
 • een onderzoek naar de meerwaarde van schoolzwemmen en vangnetregelingen, uitkomsten werkgroep D meten en registreren

  De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft in 2007 het 10 puntenplan verbetering zwemvaardigheid geïntroduceerd. Het doel van dit plan is de zwemvaardigheid in Nederland op positieve en effectieve wijze…

  Rapport
 • een beschrijving van actueel zwemgedrag en de attitude over zwemmen

  De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft in 2007 het 10 puntenplan verbetering zwemvaardigheid geïntroduceerd. Het doel van dit plan is de zwemvaardigheid in Nederland op positieve en effectieve wijze…

  Rapport
 • een onderzoek naar de factoren die de zwemvaardigheid beïnvloeden en de rol van allochtone ouders

  In het waterrijke Nederland maakt zwemles voor de meeste ouders vanzelfsprekend onderdeel uit van de opvoeding van hun kinderen: als preventie voor verdrinking en als introductie op een nuttige en…

  Rapport
 • een beschouwing over wenselijkheden en een verslag van een onderzoek naar de realiteit

  In 1985 is op initiatief van de werkgroep schoolzwemmen de situatie van het schoolzwemmen op de Nederlandse basisscholen in kaart gebracht. Zes jaar na het eerste onderzoek is er aanleiding…

  Rapport
 • een kwestie van educatie en zorg

  Met dit rapport richt de werkgroep schoolzwemmen zich tot allen die verantwoordelijkheid dragen voor schoolzwemmen in het primair onderwijs. Twee keer eerder, in 1985 en 1991, is op initiatief van…

  Rapport
 • notitie kengetallen zwemmen in Nederland

  De KNZB is op zoek naar kengetallen over zwemmen in Nederland. Deze cijfers zijn gewenst om een masterplan accommodaties op te stellen en om de zwembond en haar verenigingen aangrijpingspunten…

  Rapport