Spring naar content

1.057 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar het tot stand komen van risicovolle spelkeuzes tijdens vrij buitenspel en het stimuleren daartoe middels een nudge-interventie in Lunetten-Zuid

  Dit onderzoek streeft er naar om meer te begrijpen hoe, waar, waarmee en waarom kinderen risicovol spelen, wanneer zij vrij buitenspelen door de wijk. Door erachter te komen op welke…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de organisatorische verenigbaarheid van twee identiteiten in de sport

  Vanuit één organisatie trachten de KNLTB en de NPB padel beter te positioneren. Dit moet bijdragen aan de groei van de padelsport. Ondanks het feit dat de fusie voor zowel…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de heersende discoursen over topsport, breedtesport en talentontwikkelingen van belanghebbende partijen binnen Traiectum

  Vijf (top)sportverenigingen in Utrecht, FC Utrecht, Hellas, VV Utrecht, UZSC en SV Kampong, hebben de handen ineengeslagen. Samen hebben zij de Utrechtse Sportcampus Traiectum opgezet. Met Traiectum willen ze atleten…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de juridische kwalificatie van esports en esporters in België

  In esports strijden spelers op hun computer of console tegen elkaar in opgestelde competities om prijzen te winnen. Internationale teams hebben grote naambekendheid en de beste spelers worden als wereldbekende…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar betekenisgeving van interne betrokkenen aan SportMEE Rotterdam Rijnmond en de wijze waarop SportMEE bijdraagt aan inclusief sporten en bewegen

  Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de rol van een sportconsulent in het verhogen van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking.…

  Scriptie
 • een zorgethische reflectie op het sportouderschap

  De afgelopen jaren is in de media veel aandacht besteed aan misstanden die zich hebben voorgedaan in de jeugdsport. Over de manier waarop ouders hun kinderen begeleiden in het omgaan…

  Scriptie