Spring naar content

91 publicaties gevonden

 • Als docent ben je veel en vaak in communicatie met leerlingen, zowel verbaal als nonverbaal. Overal waar communicatie plaatsvindt bestaat het risico van miscommunicatie. In zo’n geval wordt een boodschap anders geïnterpreteerd…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het digitale tijdperk heeft geleid tot andere, nieuwe vormen van contact tussen leraren en leerlingen. Contacten tussen leraar en leerling via e-mail en MSN beginnen meestal zakelijk met veranderingen in het rooster, het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • bewegen en sport in en om de school

  Bewegen en sport gaat over het uitbreiden en ontwikkelen van een brede bewegingsbekwaamheid bij kinderen en het laten ervaren van plezier in bewegen. Bewegen vindt in ieder geval plaats door, met en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • belediging, bedreiging, en verbale seksuele intimidatie meest opvallend wangedrag

  Belediging, bedreiging, en verbale seksuele intimidatie zijn vormen van ervaren wangedrag binnen de zwembranche die het sterkst afwijken van het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een onderzoek naar de aard en…

  Rapport
 • belediging, bedreiging en seksuele intimidatie komen in zwembaden vaker voor

  Het ontbreekt in de zwembranche aan een eenduidig beleid tegen wangedrag. Dat blijkt uit een onderzoek naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag dat de KNZB in samenwerking met…

  Online artikel
 • verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld

  Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES), actief sinds 2009, ondersteunt, informeert en stimuleert de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn…

  Rapport
 • De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke juridische instrumenten staan het verenigingsbestuur ten dienste om seksuele intimidatie binnen de sport aan te pakken? De juridische…

  Scriptie