Spring naar content

12 publicaties gevonden

  • de invloed van een aanjager op de frequentie van het lunchwandelen

    In dit pilotonderzoek is nagegaan of het aanstellen van aanjagers een positief effect heeft op de mate van lunchwandelen. Daarnaast is er een procesevaluatie uitgevoerd om boven water te krijgen…

    Rapport
  • denktank sport, bewegen en arbeid

    In dit rapport worden de resultaten beschreven van een aantal deelprojecten binnen het werkprogramma Denktank Sport, Arbeid en Gezondheid 2006-2007 die TNO in de periode 2006-2007 heeft uitgevoerd. De Denktank…

    Rapport