Spring naar content

79 publicaties gevonden

 • monitoring en evaluatie: van opties tot plan

  Deze handreiking helpt je op weg om de focus van je monitoring en evaluatie (M&E) in het vizier te krijgen. Eerst stel je vast voor wie de M&E is en…

  Handboek / handleiding
 • De provincie Drenthe kiest binnen sociale leefbaarheid voor drie prioritaire thema’s, waarbinnen de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid…

  Beleidsnota
 • monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk - tussenrapportage

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein, waaronder twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk. Het basketbalproject van…

  Rapport
 • basketbal- en voetbalproject in de Westwijk

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein, waaronder twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk. Het basketbalproject van…

  Rapport
 • a mixed method study on collaboration between youth-care organisations and community sport clubs

  Sportverenigingen zijn contexten waarin sociaal kwetsbare kinderen en jongeren zich positief kunnen ontwikkelen. Om de sportdeelname onder deze groep te vergroten en daarmee bij te dragen aan een positieve ontwikkeling…

  Proefschrift/oratie
 • over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid

  In dit Wat Werkt dossier staat de relatie tussen sociaal en gezond centraal. Er wordt ingezoomd op hoe sociale factoren wel of niet bijdragen aan de gezondheid van mensen. In…

  Handboek / handleiding
 • transformatie in het sociaal domein, samensturing met alle betrokkenen

  Steeds vaker lopen mensen vast in de huidige route naar ondersteuning in het sociaal domein. Met de beste bedoelingen worden er plannen gemaakt vóór mensen in plaats van mét de…

  Boek
 • alle Amsterdammers doen mee

  Met het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 maakt de gemeente Amsterdam de koers duidelijk voor burgers en partners, zodat helder is wat wel en niet van de gemeente kan worden verwacht…

  Beleidsnota
 • an analysis of social roles ascribed to voluntary sports clubs

  It has long been established that voluntary sports clubs (VSCs) are ascribed a prominent social role by governments. Several scholars highlight the ascribed social values in sport policy to voluntary…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift