Spring naar content

102 publicaties gevonden

  • Het Sociaal en Cultureel Rapport biedt sinds 1974 periodiek – tweejaarlijks – een overzicht van recente maatschappelijke ontwikkelingen en feiten over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Ook wordt het…

    Boek
  • Het Sociaal en Cultureel Rapport biedt sinds 1974 periodiek – tweejaarlijks – een overzicht van recente maatschappelijke ontwikkelingen en feiten over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Ook wordt het…

    Boek
  • Het Sociaal en Cultureel Rapport biedt sinds 1974 periodiek – tweejaarlijks – een overzicht van recente maatschappelijke ontwikkelingen en feiten over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Ook wordt het…

    Boek
  • Een van de redenen waarom het Sociaal en Cultureel Planbureau per 1 januari 1974 is opgericht, is de wens van de Regering dat alle betrokkenen bij dit beleid (uitvoerende werkers,…

    Boek
  • Welke vormen van ondersteuning vallen nog meer onder het sociaal domein? Wat is de rol van gemeenten? Wie werken er zoal in het sociaal domein? Welke wetten zijn relevant? En…

    Boek
  • handreiking voor professionals

    Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals in het sociaal domein om armoede te signaleren en kinderen, jongeren en ouders in armoede te ondersteunen en stimuleren. Hiertoe biedt de handreiking een…

    Handboek / handleiding
  • gemeenteraadsverkiezingen 2022

    In deze brochure worden negen thema’s vanuit de sport gekoppeld aan het sociale, ruimtelijke en economische beleidsdomein van gemeenten. Een integrale benadering waarbij iedere investering in sport en bewegen bijdraagt…

    Brochure
  • a Q-sort analysis on the value of social branding campaigns as vehicles for reducing racism among soccer fans

    Social branding is a new governance strategy in the field of sport. National governments and sport associations, for instance, use branding to reach out to fans and alter their perceptions…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  • vertrekpunt voor sociale winst en waarde

    Tilburg University en WHISE hebben de handen ineengeslagen en een instrument ontwikkeld waarmee zichtbaar gemaakt kan worden wat de sociale winst en waarde is die met interventies in het sociale…

    Boek
  • ambitie en kaders voor het sociaal domein 2018 - 2022

    Deze MAG vervangt alle beleidsnota’s van de afgelopen jaren, van sport tot Wmo, van jeugdbeleid tot veiligheid- en gezondheidsbeleid en vrijwilligersbeleid. Ook legt dit document verbindingen tussen thema’s en opgaven…

    Beleidsnota