Spring naar content

104 publicaties gevonden

 • over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid

  In dit Wat Werkt dossier staat de relatie tussen sociaal en gezond centraal. Er wordt ingezoomd op hoe sociale factoren wel of niet bijdragen aan de gezondheid van mensen. In…

  Handboek / handleiding
 • voorwaarden voor een inclusieve samenleving

  Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving, zijn samenwerking in het sociaal domein en het versterken van de kennisinfrastructuur noodzakelijk. Van gemeenten en sociale netwerken wordt…

  Rapport
 • praktische handvatten voor gemeenten

  Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare jongeren die sporten op verschillende terreinen beter scoren dan kwetsbare jongeren die niet sporten. Maar hoe en onder welke voorwaarden heeft sport deze positieve effecten…

  Rapport
 • Hieronder volgen enkele belangrijke conclusies uit deze publicatie. Dit tweejaarlijkse rapport geeft een beeld van de sociale situatie in Nederland. Aan de hand van kerncijfers analyseert het SCP de ontwikkelingen op…

  Rapport
 • burgers (de)centraal

  Dit is de tweede overall rapportage over het sociaal domein. Deze rapportage geeft een beeld van de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein in de twee jaren die volgen op…

  Boek
 • monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk – tussenrapportage (intern rapport)

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein. Onder deze initiatieven vallen twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk,…

  Rapport
 • een inventarisatie van kansen en knelpunten

  De gemeente Houten wil de samenwerking tussen de sportsector en het sociaal domein in Houten versterken. Het Mulier Instituut is gevraagd om een inventarisatie uit te voeren van de mogelijkheden…

  Rapport