Spring naar content

102 publicaties gevonden

 • Op 14 april is het programma Kracht van Sport afgesloten met een bijeenkomst waarin de opbrengsten en bevindingen zijn gedeeld met programmadeelnemers en andere bezoekers. Het Oranje Fonds is dit programma gestart…

  Online artikel
 • spanningen tussen burgerparticipatie en de lokale politiek

  Deze studie gaat over hoe die lokale nieuwe energie zich verhoudt tot de gevestigde orde.  In deze studie staat de vraag centraal hoe nieuwe vormen van democratie (loting en doe-democratie)…

  Rapport
 • a comparative assessment of inputs, outputs and outcomes

  This report examines the inputs, outputs and outcomes of the public sector in 36 countries (including the EU-28) over the period 1995-2012. The researchers study two sectors – education and…

  Boek
 • Onlangs verscheen het boek Vitale sportclubs voor sport en samenleving. De bundel is gewijd aan de vitaliteit en vitalisering van sportverenigingen. Daarbij hebben de auteurs niet zozeer de vraag gesteld…

  Online artikel
 • tips voor kansrijke implementatie sportzorgarrangementen

  Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten door de decentralisaties nieuwe gemeentetaken erbij gekregen, een forse taakuitbreiding en een uitgavenstijging. De decentralisaties hebben betrekking op drie onderdelen van het sociaal domein: jeugdzorg, zorg…

  Scriptie