Spring naar content

177 publicaties gevonden

 • inzet op de doelgroep bij beleid en organisatie van sport en bewegen

  Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) sporten en bewegen over het algemeen minder dan mensen met een hogere SES. Sportverenigingen en lokale beleidsmakers proberen deze groep meer te laten…

  Rapport
 • Column van Hugo van der Poel, directeur bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van september 2022 over het politiek-maatschappelijk onbehagen in de Nederlandse samenleving. Haken mensen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kennis- en innovatiescan WP1, samenvatting

  ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld. Over die zogenoemde ‘wicked…

  Rapport
 • kennis- en innovatiescan WP1

  In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI…

  Rapport
 • de postindustriële klassenstructuur op basis van vier typen kapitaal, verschil in Nederland 2023

  Aanzienlijke verschillen tussen sociale klassen in Nederland Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat er in Nederland zeven sociale klassen zijn met grote onderlinge verschillen. In…

  Rapport
 • een onderzoek naar de sociaaleconomische status van JOGG-buurten

  JOGG streeft naar een maatschappij waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is. Om dit te bereiken zet JOGG zich in voor het creëren van een gezonde fysieke en sociale omgeving waarin…

  Rapport