Spring naar content

60 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar sportmotivatie en het effect van de causale oriëntaties uit de self-determination theory

  In deze scriptie staat een onderzoek beschreven naar het effect van de sociale interactie binnen sportapplicaties op de intrinsieke en extrinsieke sportmotivatie. Daarnaast is gekeken naar de effecten van de…

  Scriptie
 • een onderzoek naar het effect van het type zender van Facebook berichten en de hoeveelheid likes op de koopintentie en de intentie om gezond te gaan eten

  In dit onderzoek is het effect van het type zender (UGC versus BGC) en de hoeveelheid likes van een Facebook bericht op de koopintentie en de intentie om gezond te…

  Scriptie
 • een experimenteel onderzoek naar de effecten van online sociale steun op de intentie om te sporten en gezond te eten

  Wegens de enorme toename van het aantal sociale mediagebruikers is er gekeken of sociale steun via sociale media kon aanzetten tot gezond eten en sporten. Het doel van dit onderzoek was…

  Scriptie
 • een experiment betreffende de geloofwaardigheid van een nationaal sporticoon en een onbekende Nederlander op Facebook en de invloed van nationalisme hierop

  Om het effect van een sport celebrity endorsement te toetsen is een experiment naar de geloofwaardigheid van een nationaal sporticoon ten opzichte van een onbekende Nederlander op Facebook uitgevoerd. Daarnaast…

  Scriptie
 • ontwikkeling van de Nederlandse sportjournalistiek

  De sportjournalistiek van ruim honderd jaar geleden is onvergelijkbaar met de dynamiek die het vak tegenwoordig kenmerkt. Onder invloed van de groei van de sport, de oprukkende media én de…

  Boek
 • een samenvatting van het nationaal onderzoek sportbesturen

  Nederland heeft een uniek sportverenigingslandschap. Dat blijkt niet alleen uit het grote aantal sportverenigingen (bijna 29.000) en het percentage Nederlanders dat lid is van een sportvereniging (27%* en daarmee koploper in…

  Rapport
 • Het doel van dit onderzoek is om de betekenisgeving aan vrouwenvoetbal van jonge vrouwelijke voetballers van 15 t/m 20 jaar, en de rol die sociale media hierin spelen, te onderzoeken. In dit…

  Scriptie
 • onderzoek naar de attitude ten aanzien van de sponsor bij online volgers van de gesponsorde sporter

  In deze scriptie is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Wat is de attitude van online volgers van een sporter ten aanzien van de sponsor en welke rol spelen de attitude ten aanzien…

  Scriptie
 • topspeelsters en twittervolgers, factsheet 2015/5

  Voorafgaand aan het WK vrouwenvoetbal 2015 in Canada was vrouwenvoetbal relatief veel in de media. Traditionele media (kranten en TV) berichten sinds 2007 meer, neutraler en professioneler over het vrouwenvoetbal.…

  Factsheet