Spring naar content

25 publicaties gevonden

  • Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent subsidie sociale basis (Subsidieregeling Sociale Basis)

    Websheet
  • startnotitie

    Het versterken van de sociale basis staat sinds kort hoog op de agenda. Zo vormt het een onderdeel van gemeentelijke beleidsteksten, gaat een van de trajecten van het programma Sociaal…

    Rapport
  • theorie en theoriegebruik in maatschappelijke activering

    Deze publicatie probeert een betere theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van het sociaal werk te geven. Vasco Lub onderzoekt welke theorieën worden gebruikt bij de onderbouwing van interventies die vaak worden…

    Boek
  • sport, inspires our generation, rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de kracht van sport

    Een groep van 25 geselecteerde studenten is op zoek gegaan naar de kracht van sport. Zij hebben antwoord gegeven op de hoofdvraag: ‘Wat is de kracht van sport?’ Zij werkten…

    Rapport
  • Dutch retirees in a changing social context

    De pensioentransitie is een belangrijke transitie in de levensloop, die invloed heeft op veel aspecten van iemands leven. Kort gezegd markeert de pensioentransitie het einde van een levensfase waarin betaalde…

    Boek
  • over maatschappelijke en economische baten van stedelijk groen

    In deze publicatie worden aan de hand van tal van Nederlandse voorbeelden de economische baten van groen getoond en wordt verteld hoe mensen inkomsten kunnen genereren of besparingen kunnen bewerkstellingen…

    Rapport
  • Wetenschappers & professionals over maatschappelijke kwesties

    Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.

    Website