Spring naar content

146 publicaties gevonden

 • Een onderzoek naar de sociale en persoonlijke waarden van de Futsal Battle in drie Nijmeegse wijken

  Aanleiding Het Kenniscentrum Sport en Bewegen deed in juli 2021 een uitvraag effectonderzoek voor de kwalitatieve doorontwikkeling van Futsal Chabbab. Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft het Lectoraat Versterken van…

  Rapport
 • gebruik van sociaalnetwerksites en de uitwerking op het clubgevoel van leden van sportverenigingen

  Sportverenigingen in Nederland dragen bij aan een gezonde leefstijl, sociale cohesie en inclusieve sportdeelname. Ondanks dat de sportparticipatie toeneemt, hebben de clubs het moeilijk om hun ledental op peil te…

  Proefschrift/oratie
 • welke wijkkenmerken verklaren de verschillen tussen verwacht en werkelijk gebruik van jeugdhulp?

  Veel Nederlandse jeugdigen en hun ouders krijgen jeugdhulp. In de ene gemeente meer dan in de andere. Binnen gemeenten zijn er soms grote verschillen tussen wijken. Deze hebben te maken…

  Rapport
 • het belang van medeopvoeders voor ouderschap en opvoeden

  Dit rapport geeft de onderbouwing en uitwerking van steun bij ouderschap. Deze kennis is de basis die nodig is bij het inrichten van de pedagogische civil society. De betekenis van…

  Rapport
 • Het belang dat gehecht wordt aan sociale waarde in en door de sport, de verschuiving van de sportkeuzes van Nederlanders en de keuzes die beleidspartners maken voor het realiseren van…

  Online artikel
 • een meerwaarde voor sociale inclusie

  Deze publicatie gaat over het CATCH-project, een grootschalig praktijkgericht onderzoek. CATCH is een acroniem dat staat voor Community sport for AT-risk youth: innovative strategies for promoting personal development, health and…

  Boek
 • verband tussen woonomgeving en gezond leven, dubbelrapportage

  Dubbelrapportage over hoe je de verbinding tussen de ‘harde’ sector: de fysieke ontwikkeling van woongebieden en de ‘zachte’ kennis uit de sociale wetenschap over hoe de bebouwde omgeving kan bijdragen…

  Rapport
 • Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent subsidie sociale basis (Subsidieregeling Sociale Basis)

  Websheet