Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • het realiseren van een positieve clubcultuur

  Sportclubs worden steeds vaker als opvoedmilieus gezien. Op de sportclub worden normen en waarden overgedragen, wordt er geleerd hoe om te gaan met winst en verlies, en leren kinderen er…

  Boek
 • In 2007 is onderzoek gedaan naar effecten van een schoolsportprogramma op de sociale competentie van kinderen. Kinderen met extra schoolsport vinden dat zij beter kunnen meekomen in sport, gymnastiek en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • This article presents a global vision for sport through a new framework that incorporates the elements necessary for a developmentally sound approach to youth sport involvement. This framework proposes that…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een literatuurreview naar de inverdieneffecten van sport

  Deze literatuurreview gaat in op de vraag wat er bekend is over de maatschappelijke effecten van sport. Hiervoor zijn nationale en internationale wetenschappelijke publicaties bestudeerd. Ook vonden interviews plaats met…

  Rapport
 • effecten van een schoolsportprogramma op sociaal competent gedrag en competentiebeleving in sport en bewegen

  In opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en in samenwerking met sportbedrijf Tilburg heeft Jarno Hilhorst zijn afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de effecten van een schoolsportprogramma op…

  Verslag