Spring naar content

23 publicaties gevonden

 • eerste hulp bij verspreiding en implementatie van sociale interventies voor interventie-ontwikkelaars en organisaties

  Deze toolkit helpt organisaties en interventie-ontwikkelaars bij het succesvol verspreiden en implementeren van sociale interventies of aanpakken. Juist omdat uitvoerende organisaties en interventie-ontwikkelaars elkaar nodig hebben in het implementatieproces van…

  Werkboek / instrument
 • In de afgelopen vijftien jaar zijn er tal van interventies ontworpen voor preventie van overgewicht. Welke interventies leiden tot het beste resultaat en tegen welke kosten? Wanda Bemelmans onderzocht met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • theorie en theoriegebruik in maatschappelijke activering

  Deze publicatie probeert een betere theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van het sociaal werk te geven. Vasco Lub onderzoekt welke theorieën worden gebruikt bij de onderbouwing van interventies die vaak worden…

  Boek
 • sociaal Vitaal, een succesvolle interventie voor een gezonde leefstijl

  Eén van de succesvolle programma’s om kwetsbare en veelal eenzame ouderen in beweging en uit hun isolement te krijgen is ‘Sociaal Vitaal’. Sociaal Vitaal is een beweegprogramma gericht op kwetsbare senioren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de ervaren effecten, succesfactoren en verbeterpunten van de interventie 'Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag'

  Deze rapportage doet verslag van een onderzoek naar de inzet en ervaren opbrengsten van de interventie/bijscholing voor jeugdsporttrainers ‘Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag’. Naast cijfermatige gegevens uit deelnemersevaluaties…

  Rapport
 • vier jaar Sportplusprogramma in Rotterdam, hoe nu verder?

  De gemeente Rotterdam wil met het Sportplusprogramma de maatschappelijke rol van sportverenigingen in de stad vergroten. Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt het Sportplusprogramma tussen 2011 en 2014. In deze rapportage staat…

  Rapport
 • over de zin en onzin van maatschappelijke interventies

  In de non profit-sector gaat het hierover: met het geld van anderen je bemoeien met anderen. Dit brengt volgens de auteurs een grote verantwoordelijkheid met zich mee die serieus moet…

  Boek