Spring naar content

28 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek onder deelnemers en begeleiders

  Deelnemers aan de sociale sportinitiatieven 2BE en De Harde Leerschool ervaren verschillende positieve opbrengsten. Om deze opbrengsten te behalen zijn goede begeleiders en een afwisselend programma van belang. Dat blijkt…

  Rapport
 • een zelf ontwikkelde methode sociale vaardigheden voor het praktijkonderwijs

  Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs en is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met leren op de traditionele manier. In het praktijkonderwijs leren leerlingen niet alleen uit boeken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • met extra beweegmomenten tijdens een schooldag (3)

  Met het rapport ‘plezier in bewegen’ hebben de gezamenlijke adviesraden dit najaar opgeroepen tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen op school (1). Daarmee wordt de noodbel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een prettig leer- en leefklimaat op school begint met inzicht

  KIC (Kracht in Controle) is een in de praktijk ontwikkeld lesprogramma dat de sociale zekerheid binnen een school vergroot. Iedere LO-docent kan KIC in zijn of haar lessen toepassen. Of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • training laat jongeren grenzen verkennen

  Buitensportactiviteiten maken het voor jongeren mogelijk om grenzen te verkennen, met sociale vaardigheden te experimenteren en succeservaringen op te doen. De Buitensport-socialevaardigheidstraining (Busova) is ontwikkeld om van die mogelijkheden gebruik…

  Artikel in vaktijdschrift
 • a mixed method study on collaboration between youth-care organisations and community sport clubs

  Sportverenigingen zijn contexten waarin sociaal kwetsbare kinderen en jongeren zich positief kunnen ontwikkelen. Om de sportdeelname onder deze groep te vergroten en daarmee bij te dragen aan een positieve ontwikkeling…

  Proefschrift/oratie
 • een evaluatie: successen, verbeterpunten en aanbevelingen

  Playing for Success (PfS) Rotterdam is een naschools programma voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van Rotterdamse basisscholen. Het programma heeft tot doel de ontwikkeling van zogenoemde…

  Rapport
 • Dat het pedagogisch klimaat van groot belang is, heeft u kunnen lezen in het artikel op pagina 6 en verder. Een van de vormen waarin het een belangrijke rol speelt…

  Artikel in vaktijdschrift