Spring naar content

143 publicaties gevonden

 • ‘beweeglessen en dagelijkse beweegmomenten in en rondom de school’

  In de afgelopen maanden is er veel wetenschappelijk bewijs geleverd over nut en noodzaak van goed bewegingsonderwijs en de positieve effecten van bewegen. Denk hierbij aan de verbetering van leerprestaties,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • mogelijkheden voor sociale inclusie van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening

  De wijk is een belangrijke plek om sociale netwerken te vormen voor mensen met een beperking. Sommige bewonersgroepen sluiten mensen met een beperking uit. Maar ook eigen beeldvorming bij mensen…

  Proefschrift/oratie
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2011) over het stimuleren van ouderen tot sporten en bewegen. Specifiek wordt besproken welke kansen men laat liggen om ouderen een sportieve, gezonde…

  Artikel in vaktijdschrift
 • participation, duration and social trust (INTERN)

  A central claim in Robert Putnam’s theory of social capital is that participation in voluntary organizations can foster social trust among members that are active and engaged. Based on this…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • de rol van sport en kunst in een krimpregio

  Als de bevolking in een regio krimpt, hoe zorg je er dan voor dat sportverenigingen groeien, de toneelvereniging jongeren aantrekt en er genoeg vrijwilligers zijn die het verenigingsleven mogelijk maken?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van wedstrijdkickboksen onder de jeugdleden (12-16 jaar) en jeugdtrainers van kickboksschool The Colosseum in Utrecht

  Van vechtsport wordt gedacht dat het kinderen kan ondersteunen in hun ontwikkeling. Er is echter nog weinig bekend over de waarde van wedstrijdvechtsport voor jongeren. In dit onderzoek is gekeken…

  Scriptie
 • het Vlaamse Sportclub Panel 3.0 (VSP3.0), diversiteit, sociale inclusie, beleid en samenwerking (deel 4)

  BMS Studie 37 is het vierde deel in de BMS-reeks Barometer van de sportclubs in Vlaanderen. In deze studie worden langs de ene kant aspecten van diversiteit en sociale inclusie…

  Rapport
 • beweging van onderop, beweging aan de top

  Openbare les van dr. Laurens de Graag van Kenniscentrum Sociale Innovatie – lectoraat organiseren van verandering in het publieke domein van Hogeschool Utrecht. Steeds sneller veranderen de traditionele rollen van…

  Verslag
 • Bevolkingskrimp maakt dorpen en verenigingen kwetsbaar. Sport- en cultuurverenigingen lijken belangrijk om de sociale samenhang in dorpen te behouden. Dit artikel beschrijft de betekenis die dorpsbewoners toedichten aan sport- en…

  Artikel in vaktijdschrift