Spring naar content

143 publicaties gevonden

 • Bevolkingskrimp maakt dorpen en verenigingen kwetsbaar. Sport- en cultuurverenigingen lijken belangrijk om de sociale samenhang in dorpen te behouden. Dit artikel beschrijft de betekenis die dorpsbewoners toedichten aan sport- en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over de relatie tussen kunst, cultuurbeleid en sociale cohesie

  Kunst en sociale cohesie zijn begrippen die in het Nederlands cultuurbeleid nogal eens in één adem genoemd worden. Van culturele activiteiten, met name van amateurkunst en Community Art, wordt verondersteld…

  Proefschrift/oratie
 • De invloed van taak- en sociale cohesie op teamprestatie werd onderzocht bij 25 zaalvoetbalteams die op recreatieve manier hun sport beoefenden. Omdat de teams op recreatieve manier hun sport beoefenen,…

  Scriptie
 • de gevolgen van de schaalvergroting en het vermarkten van amateursportverenigingen vanuit het perspectief van sociaal kapitaal

  Sport speelt een belangrijke rol binnen het alledaagse leven van gemeenschappen. Betrokkenheid bij een sportvereniging leidt tot de productie van sociaal kapitaal, aangezien onderling vertrouwen en sociale netwerken ondersteuning bieden aan samenwerking…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van loopsportbeoefenaars aan de sociale binding binnen anders-georganiseerde loopgroepen

  De loopsport lijkt in eerste instantie te typeren als een individuele sport. Slechts 3 procent van de hardlopers beoefent de loopsport bij een atletiekvereniging. Daarnaast is een onbekend aantal loopsporters…

  Scriptie
 • het effect van sportinvesteringen in de openbare ruimte op het ontstaan en versterken van contacten in de buurt

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: In hoeverre dragen sportinvesteringen in de openbare ruimte in een (arme) buurt bij aan het ontstaan en het versterken…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de functie van sport als bruggenbouwer tussen hoog- en laagopgeleiden binnen een gemengd voetbalteam in Amsterdam

  In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre werkt sport als bruggenbouwer tussen hoog- en laagopgeleiden binnen een gemengd voetbalteam in Amsterdam? Om tot een antwoord op deze…

  Scriptie
 • onderzoek in het kader van de 100ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen

  Dit jaar (van 19 t/m 22 juli) is het de 100ste keer dat de Nijmeegse Vierdaagse wordt gehouden. Als onderdeel van de jubileumactiviteiten organiseerden het Radboudumc en de Radboud Universiteit…

  Rapport