Spring naar content

143 publicaties gevonden

 • onderzoek in het kader van de 100ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen (deel I)

  Dit jaar is het de honderdste keer dat de ‘Nijmeegse Vierdaagse’ wordt gehouden, van dinsdag 19 juli tot en met vrijdag 22 juli. Bij dit heuglijke feit wordt op meerdere wijzen…

  Rapport
 • generalized trust, membership of sports associations, heterogeneity of the personal network and interethnic contact via sports associations

  The relationship between membership of sports associations and generalized trust was studied. The problem statement formulated to investigate the relationship reads as following “To what extent does membership of sports associations influence…

  Scriptie
 • meer dan bewegen alleen?

  Sport en bewegen dragen bij aan de gezondheid, aan de persoonsvorming, aan de integratie, aan de sociale cohesie, aan de … Jan en alleman, de overheid voorop, zijn daar rotsvast…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit boek gaat over verschillen in de sport en in het bijzonder etnische verschillen. De auteurs vragen zich af of, hoe en op welke wijze allochtonen meedoen in de sport?…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • vriendschappen, kennissenkringen en interetnisch vertrouwen

  In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de invloed van het lidmaatschap van sportverenigingen op de sociale afstand van autochtonen tot niet-westerse allochtonen is. De primaire gegevens komen uit de Familie-enquête…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • eenheid en verdeeldheid op het veld

  In dit hoofdstuk laten we zien dat sport zowel verenigt als verdeelt. Sport versterkt bestaande sociale netwerken, maar sluit ook bepaalde groepen uit. Bovendien vergroot sport onderlinge competitiegevoelens die op…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • In het sport- en cultuurbeleid is de impliciete en positieve gedachte dat meer deelname aan en contact door sport of cultuur tot meer sociale cohesie leidt, en tot interetnische binding…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • applying the concept of play to three case studies in Warsaw

  This research tries to visualize the complexity of the connection between several factors compound in a process with the result of social bonds development. It wants to explore how outdoor gyms located…

  Scriptie
 • Oratie van de heer Paul Verweel in het kader van de leerstoel Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Hij start met een autobiografische weergave van de sociale betekenis die sport in zijn jeugd had.…

  Proefschrift/oratie
 • the impact of cross-community sport projects on the protestant and catholic communities in Belfast

  This study aims to contribute to the understanding of the bonding effects of sport, which will be done by using the concept of social capital. For the case of Northern Ireland…

  Scriptie