Spring naar content

27 publicaties gevonden

 • een prettig leer- en leefklimaat op school begint met inzicht

  KIC (Kracht in Controle) is een in de praktijk ontwikkeld lesprogramma dat de sociale zekerheid binnen een school vergroot. Iedere LO-docent kan KIC in zijn of haar lessen toepassen. Of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • training laat jongeren grenzen verkennen

  Buitensportactiviteiten maken het voor jongeren mogelijk om grenzen te verkennen, met sociale vaardigheden te experimenteren en succeservaringen op te doen. De Buitensport-socialevaardigheidstraining (Busova) is ontwikkeld om van die mogelijkheden gebruik…

  Artikel in vaktijdschrift
 • a mixed method study on collaboration between youth-care organisations and community sport clubs

  Sportverenigingen zijn contexten waarin sociaal kwetsbare kinderen en jongeren zich positief kunnen ontwikkelen. Om de sportdeelname onder deze groep te vergroten en daarmee bij te dragen aan een positieve ontwikkeling…

  Proefschrift/oratie
 • een evaluatie: successen, verbeterpunten en aanbevelingen

  Playing for Success (PfS) Rotterdam is een naschools programma voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van Rotterdamse basisscholen. Het programma heeft tot doel de ontwikkeling van zogenoemde…

  Rapport
 • Dat het pedagogisch klimaat van groot belang is, heeft u kunnen lezen in het artikel op pagina 6 en verder. Een van de vormen waarin het een belangrijke rol speelt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De insteek van het schoolzwemmen in de gemeente Haarlem is sinds september 2012 veranderd. Niet alleen in de benaming, maar ook in de uitvoering. De zwemgymlessen brengen veel meer dan de wekelijkse…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het schoolplein biedt ieder kind op de basisschool de kans tot motorische- en sociale ontwikkeling. Maar het is niet meer vanzelfsprekend dat er een breed scala van spel- en sportactiviteiten op het…

  Artikel in vaktijdschrift