Spring naar content

27 publicaties gevonden

 • Dat bewegingsonderwijs belangrijk is op school staat inmiddels niet meer ter discussie. De gymlessen dragen bij aan de ontwikkeling van zowel motorische als sociale vaardigheden, fitheid en de vorming van een positief zelfbeeld (Vergauwen, 2005).…

  Artikel in vaktijdschrift
 • We worden elke dag geconfronteerd met kinderen met onaangepast speelgedrag tijdens onze lessen bewegingsonderwijs en op het plein. Bijvoorbeeld kinderen die niet meedoen of kinderen die snel boos worden. Hoe kunnen we…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een ongelofelijk belangrijk schoolvak

  Iedereen is ervan overtuigd dat bewegen en sport van belang zijn voor fitheid, voor een optimale ontwikkeling van motorische en sportieve vaardigheden, maar ook voor hun bijdrage aan sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Veel minder bekend is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • met sport en cultuur klaar voor het leven

  School is meer dan kennis opdoen en een diploma ophalen, vinden ze in Raalte. Vmbo- en mbo leerlingen moeten zich straks ook zelfstandig kunnen redden in het bedrijfsleven en de…

  Factsheet
 • In de jaren negentig is er door het APS veel aandacht besteed aan dit onderwerp. De uitgaven Effectief leren in de les (1996, Wolters-Noordhoff) en Samenwerkend leren (1997, Wolters-Noordhoff) door…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Leren samenwerken is een belangrijk onderwerp in de lessen op school. In een artikel elders in dit blad (samenwerkend leren in de les) wordt het samenwerkend leren besproken op basis…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de ervaring van jongeren in het leren van life skills in sport en muziek in Walmer Township, Zuid-Afrika

  In dit onderzoek is gekeken naar twee organisaties in Walmer Township, Zuid-Afrika, die door middel van buitenschoolse sport- en muziekactiviteiten willen bijdragen aan de sociale ontwikkeling van deelnemende jongeren in…

  Scriptie
 • an underestimated investment in human capital?

  In dit artikel presenteren de auteurs het Human Capital Model, een model waarin de opbrengsten van lichaamsbeweging worden onderscheiden in fysiek, emotioneel, individueel, sociaal, intellectueel en financieel kapitaal.

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift