Spring naar content

92 publicaties gevonden

  • een handreiking voor verenigingen

    In deze handreiking wordt aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid bij de sportverenigingen. De handreiking kan gebruikt worden als hulpmiddel om de sociale veiligheid in het beleid van de verenigingen…

    Boek
  • Verwey-Jonker Instituut

    Werkplan 2003 biedt een uitgebreid overzicht van het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut verricht. Het werkplan is opgezet rond de vijf programmalijnen van het Verwey-Jonker Instituut : leefbaarheid, sociale integratie…

    Boek