Spring naar content

94 publicaties gevonden

 • ofwel: hoe LO bijdraagt aan een veilige sfeer

  Als docent LO of vakleerkracht bewegingsonderwijs sta je op een andere manier in het groepsproces dan je collega’s in het klaslokaal. Dat maakt jouw rol in het scheppen van een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • an interpretative research on sensemaking of safe spaces in sport for development programs in Kenya

  This thesis researches sensemaking of the notion of safe spaces in Sport for Development (SfD) programs in Kenya. Two organizations that offer SfD programs, TYSA and Amani Kibera, were used…

  Scriptie
 • een verkennend onderzoek naar de inzet van burgers in sociaal onveilige situaties op en rond het voetbalveld

  Om het aantal excessen op en rond het voetbalveld terug te dringen is het volgens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van belang dat toeschouwers geen passieve houding aannemen,…

  Scriptie
 • voortgangsrapportage actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

  In deze vierde VSK Monitor zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het programma bijeengebracht. Evenals in eerdere jaren zijn hiervoor gegevens vanuit meerdere bronnen gebruikt. De cijfers laten zien dat het…

  Rapport
 • onderzoek naar de verandering van de pestsfeer en het onveiligheidsgevoel bij leerlingen na invoering van Zoneparc op school

  This research is part of the Zoneparc pilot project on behalf of Nike and Stichting Zoneparc Foundation Nederland. Zoneparc is a playground improvement project developed by Nike, the Department for…

  Scriptie
 • evaluatie van de Training Sport & Gedrag

  In het seizoen 2014-2015 hebben de K NVB-districten West II en Zuid I geëxperimenteerd met een educatieve straf in het voetbal. Deze experimenten zijn onderdeel van een intensievere aanpak van…

  Rapport
 • evaluatie HALT-KNVB veiligheidstrajecten

  De KNVB telt ruim 1,2 miljoen leden die voetballen of op een andere manier actief zijn bij de sport. Zij beleven doorgaans veel plezier aan het voetbal. Maar soms ook…

  Rapport
 • De SportklimaatApp is een instrument waarmee op eenvoudige wijze, real-time, een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd kunnen worden vastgelegd. Uit deze rapportage blijkt dat de resultaten van de…

  Rapport
 • geschillenbeslechtiging, tuchtrecht, strafrecht, bemiddeling, mediation, arbitrage en bindend advies in de sport

  Op en rond onze sportvelden en sportaccommodaties zijn vele mooie sportmomenten te beleven. Steeds meer mensen gaan sporten. Maar waar mensen met elkaar omgaan, gebeuren helaas ook minder mooie dingen,…

  Rapport