Spring naar content

92 publicaties gevonden

 • geschillenbeslechtiging, tuchtrecht, strafrecht, bemiddeling, mediation, arbitrage en bindend advies in de sport

  Op en rond onze sportvelden en sportaccommodaties zijn vele mooie sportmomenten te beleven. Steeds meer mensen gaan sporten. Maar waar mensen met elkaar omgaan, gebeuren helaas ook minder mooie dingen,…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de opvoedrol van vaders op straat en welke beperkingen en stimulerende factoren van invloed zijn

  In dit onderzoek is gekeken naar de opvoedrol van vaders in het publieke domein en welke stimulerende en beperkende factoren van invloed zijn. In dit onderzoek wordt onder publiek domein…

  Scriptie
 • Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in De sociale staat van Nederland 2015. Deze vraag beantwoorden de auteurs aan de hand van een beschrijving…

  Boek
 • Het digitale tijdperk heeft geleid tot andere, nieuwe vormen van contact tussen leraren en leerlingen. Contacten tussen leraar en leerling via e-mail en MSN beginnen meestal zakelijk met veranderingen in het rooster, het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

  Het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) ging in 2011 van start. Het programma loopt tot en met 2016. Voor de uitvoering van het programma is € 39 miljoen beschikbaar.…

  Rapport
 • belediging, bedreiging, en verbale seksuele intimidatie meest opvallend wangedrag

  Belediging, bedreiging, en verbale seksuele intimidatie zijn vormen van ervaren wangedrag binnen de zwembranche die het sterkst afwijken van het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een onderzoek naar de aard en…

  Rapport
 • het is een koud kunstje om de boel te laten escaleren

  Wat nu als het misgaat bij een feestje in de kantine, en de gasten met elkaar op de vuist gaan? En op welke manier reageer je als een jeugdtrainer zijn…

  Artikel in vaktijdschrift