Spring naar content

92 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar de bestuurlijke invloed op de reductie van fysiek en verbaal geweld op en naast het voetbalveld bij amateurvoetbalclubs

  Dit onderzoek gaat in op de relatie tussen het beleid ten aanzien van agressie van een amateurvoetbalclub en de fysieke/verbale agressie die in de club voorkomt (op en naast het voetbalveld), en…

  Scriptie
 • de ervaren effecten, succesfactoren en verbeterpunten van de interventie 'Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag'

  Deze rapportage doet verslag van een onderzoek naar de inzet en ervaren opbrengsten van de interventie/bijscholing voor jeugdsporttrainers ‘Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag’. Naast cijfermatige gegevens uit deelnemersevaluaties…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar hoe betrokkenen denken dat ouders een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een veilig sportklimaat

  Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke betekenissen betrokkenen van een voetbalvereniging geven aan de rol die ouders hebben met betrekking tot het creëren van een veilig sportklimaat. Binnen twee voetbalverenigingen…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal

  Supportersgeweld en -overlast is een onderwerp dat al lange tijd in de maatschappelijke en beleidsmatige belangstelling staat. Naast de aard, omvang en ontwikkeling van incidenten rondom het voetbal staat in…

  Rapport
 • voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

  Voorliggende rapportage beschrijft de voortgang van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) dat loopt van 2012 tot en met 2016. Nadat vorig jaar (Romijn et al., 2013) een eerste…

  Verslag
 • meting in het PO en SO, eindrapport

  Het eindrapport van de quickscan schoolveiligheid in het PO en SO 2007. Het geeft de resultaten weer van de meting onder schoolleiders in het regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het…

  Rapport
 • De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek is uitgevoerd in…

  Brochure