Spring naar content

92 publicaties gevonden

 • Gezondheidsbevordering maakt deel uit van de kerndoelen van het basisonderwijs. Basisscholen die structureel aan gezondheid werken kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Daarmee laat…

  Brochure
 • het creëren van een sociaal-pedagogisch vechtsportklimaat, handboek

  Het FUNdamentals pakket, waar dit handboek onderdeel van is, vormt een praktische tool om de pedagogische waarde van vechtsporten op een positieve, maar vooral ook leuke wijze in te zetten.…

  Brochure
 • handboek, omgaan met agressie en geweld in het voortgezet onderwijs

  De methode Respons is ontwikkeld om trainers op een laagdrempelige en thematische wijze problemen in het onderwijs te leren aanpakken. Hierbij wordt vechtsport ingezet als pedagogisch instrument. Via een gestandaardiseerde…

  Brochure
 • arbo-naslagwerk voor gezond werken in scholen

  De Schoolwijzer is ontwikkeld als naslagwerk voor directies, arbocoördinatoren en alle andere betrokkenen bij de zorg voor het arbobeleid binnen het primair en voortgezet onderwijs. De regelgeving met betrekking tot…

  Audiovisueel middel
 • onderzoek naar het gedrag van trainer/coaches en de betekenis ervan voor de ontwikkeling van kinderen in de georganiseerde sport

  De manier waarop trainer/coaches omgaan met jeugdsporters is bepalend voor de ontwikkeling van jeugdsporters. Het verdiepende onderzoek Trainer-kind INterACTIE richt zich specifiek op die interactie tussen trainers en hun jeugdsporters.…

  Rapport
 • hoe creëer je als trainer/coach een sociaal veilig, stimulerend en ontwikkelingsgericht sportklimaat?

  Het onderzoek Trainer-kind INterACTIE is uitgevoerd voor het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK). VSK is het programma van NOC*NSF en sportbonden om tot en met 2016 gewenst gedrag te…

  Boek
 • Powerpointpresentatie van dr. Tim Mainhard van de afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht, gehouden op 13 december 2013 tijdens de KVLO 2-daagse. In deze presentatie wordt het sociale klimaat in…

  Website
 • you only live once, hoofdrapport, commissie 'Project X' Haren

  Op 21 september 2012 vonden er in het centrum van Haren ongeregeldheden plaats. Zo’n 3000 tot 5000 jongeren waren daar samengekomen om een niet-bestaand feestje te vieren. Directe aanleiding was…

  Rapport