Spring naar content

21 publicaties gevonden

 • Dit onderzoek helpt bestuurders bij het vaststellen van hun koers voor hun Bond in de komende jaren, het stellen van doelen en prioriteiten en het opstellen van een marketingplan. In…

  Rapport
 • marktaandeel in de kunstgrassector per sport en per jaar

  Het Trendrapport Kunstgras 2021 bestaat uit acht hoofdstukken, waarin we per sport in beeld brengen wie de laatste jaren de meeste velden gebouwd heeft en welk type velden dit zijn.…

  Rapport
 • onderzoek naar randvoorwaarden voor nieuw sportaanbod bij sportbonden

  Dit onderzoek gaat over nieuw sportaanbod bij sportbonden, de belemmerende en ondersteunende factoren bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe sportaanbod en hoe zich dit verhoudt tot de bestaande…

  Scriptie
 • samenwerkend leren in de praktijk

  In de zomermaanden worden de velden weer gevuld met scholieren die buiten gymmen. Softbal staat op het programma. In de wijken zie je bij scholen en de sportvelden leerlingen met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • onderbouw VO

  Via de site Kennisnet en Wikiwijs kun je toegang krijgen tot leermiddelen voor het vak Lichamelijke Opvoeding zowel voor primair onderwijs als voor voort gezet onderwijs. Danny Wals van het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Tik- en afgooispelen hebben in het voortgezet onderwijs een merkwaardige status. Iedereen speelt ze, maar bijna nergens worden ze voor vol aangezien. Er wordt weinig onderwijs op gegeven en voor een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van ‘Level 1’ via insluittikspelen naar ‘Level 2’

  Naar aanleiding van het eerste artikel ‘Hit and Run voor élk niveau’, dat verscheen in Lichamelijke Opvoeding 11 van 2007, hebben we veel reacties gekregen van leerlingen, studenten en collega’s. Reacties…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In de serie sportkennismakingsmappen die diverse sportbonden ontwikkelen in samenwerking met SLO is onlangs de map Kennismaken met honkbal en softbal verschenen. De lessen die in deze map zijn uitgewerkt proberen…

  Artikel in vaktijdschrift