Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • de beweegvriendelijke omgeving in gebruik en beleid, brancherapport sport

  Het verschijnen van dit brancherapport in september 2021 valt niet los te zien van de context. Dit brancherapport verschijnt in een dynamische, snel veranderende en onzekere maatschappelijke en beleidsmatige tijd.…

  Boek
 • een digitaal leermiddel: Visueel leren bewegen

  In 2009 kreeg ik het idee om ons vak en ICT samen te voegen. Sinds dat jaar is ‘Visueel leren bewegen’ in ontwikkeling. Het is een softwareprogramma, dat mogelijkheden biedt tot aanleren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 'een hype' of een 'must have'

  Dit artikel gaat in op de (on-)mogelijkheden van verschillende systemen met betrekking tot video analyse binnen het vak lichamelijke opvoeding. Voor- en nadelen van bestaande systemen en scholingsaanbod worden besproken.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een boektweepuntnul uitgave

  In dit boek staan praktische voorbeelden van apps, sites en ander digitaal materiaal die ja als leerkracht, ouder of natuurliefhebber in kunt zetten. Inspiratie om zelf op pad te gaan…

  Boek
 • definitief

  In vervolg op het rapport ‘Ruimte voor Sport (november 2005) heeft NOC*NSF een opdracht verstrekt aan Grontmij GIS&ICT voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een GIS-applicatie (Geografisch Informatie Systeem)…

  Rapport
 • verkenning van mogelijkheden actieve sport-apps voor het verhogen van sportparticipatie, een advies aan Rotterdam Sportsupport

  In een tijd waarin 42% van de Nederlandse samenleving in het bezit is van een smartphone levert dit op het gebied van communicatie nieuwe kansen op voor non-profit organisaties. Eén…

  Scriptie
 • Dit boek is niet alleen een inleiding in het gebruik van SPSS, maar bevat ook statistische informatie. Het betreft een handleiding voor het gebruik van SPSS en is voornamelijk bedoeld…

  Boek
 • In dit boek wordt aan de hand van een casus uitleg gegeven over enkele belangrijke aspecten van statistisch onderzoek. Er wordt een globale uitleg gegeven over de relevante statistisch-theoretische concepten…

  Boek