Spring naar content

348 publicaties gevonden

 • Betere en meer gymlessen op school of het basis- of voorgezet onderwijs is. Daar staat de KVLO voor. Daarnaast stimuleren we ook zoveel mogelijk het bewegen om de school. Dat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Anno 2016 geldt voor ruim drie kwart van de po-scholen, ruim de helft van de vo-scholen en vier procent van de mbo-scholen dat de schoolpleinen geheel rookvrij zijn. In het…

  Rapport
 • welke factoren zijn van invloed op het beweeg- en speelgedrag van kinderen uit groep 8 in 's-Hertogenbosch?

  In dit onderzoek is bestudeerd welke factoren van invloed zijn op het beweeg- en speelgedrag van kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar en dan met name bij…

  Scriptie
 • onderzoek naar de verandering van de pestsfeer en het onveiligheidsgevoel bij leerlingen na invoering van Zoneparc op school

  This research is part of the Zoneparc pilot project on behalf of Nike and Stichting Zoneparc Foundation Nederland. Zoneparc is a playground improvement project developed by Nike, the Department for…

  Scriptie
 • een uiteenzetting over de gebruikskwaliteit van speelplaatsen in een stedelijk woonmilieu

  In dit rapport is een uiteenzetting gegeven over de waardering van de gebruikskwaliteit van de openbare ruimte voor kinderen. Twee hoofd- en zes deellocaties zijn onderzocht op de gebruikskwaliteit van…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving door actoren binnen de sectoren sport, welzijn en onderwijs aan de organisatorische en pedagogische invulling van de sportief recreatieve buitenruimten

  Het doel van dit onderzoek is het beschrijven en proberen te begrijpen van de betekenisgeving van betrokken actoren aan de sportief, recreatieve en pedagogische invulling van de buitenruimten alsmede de…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de invloed van de woonomgeving op het ruimtelijk gedrag van kinderen en jongeren in Utrechtse woonwijken

  Deze masterthesis heeft tot doel na te gaan of de hedendaagse woonbuurt nog van sterke betekenis is in het leven van kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar…

  Scriptie
 • how to design for behaviour change, towards an active lifestyle

  This thesis takes on a combined approach, from societal and business development angles, to explore the question of ‘how to design for an active and healthy lifestyle’. It follows a…

  Proefschrift/oratie