Spring naar content

10 publicaties gevonden

 • het ontwerpen van uitdagend spelonderwijs

  We staan als leraren LO voor de mooie opdracht om leerlingen meer bekwaam en enthousiast te maken voor een duurzame deelname aan onze beweeg- en sportcultuur (KVLO, 2017). Het creëren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In juli 2014 kwam ik voor de eerste keer in aanraking met Burner Games. Nu, drie jaar later, is de vertaling van dit spellenboekje in het Nederlands een feit. De…

  Artikel in vaktijdschrift
 • doe je zo

  Enige tijd geleden las ik in de Lichamelijke Opvoeding een boekrecensie over Tikkie… jij bent hem!, een tikspelboek van Peter Schimmel. Dankzij dit boekje, waarin een breed scala van tikspelen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs verschijnt in mei en sluit aan op het basisdocument voor het basisonderwijs. Berend Brouwer gaf in een artikel in LO nr.2, 2007…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het Basisdocument bewegingsonderwijs onderbouw VO is uit! Inmiddels is er in het vakblad een aantal artikelen over dit basisdocument geschreven. In dit artikel beschrijven wij de leerlijn springen (turnen) van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is in mei verschenen en sluit aan op het basisdocument voor het basisonderwijs. In een artikel in LO nr.2, 2007 worden doel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In een artikel elders in dit blad is uitgebreid aandacht besteed aan een aangepaste sportspelmethodiek in stappen en sprongen. Het betrof hier de keuze van leerlijnen, bewegingsthema’s en aangepaste sportspelen, met de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In de afgelopen vijf jaar zijn verschillende sportstimuleringsmappen ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden in het onderwijs, het naschoolse aanbod en op de sportvereniging. Deze mappen, waarover eerder artikelen zijn verschenen,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Klimmen mag zich in een steeds grotere belangstelling verheugen binnen het Nederlandse onderwijs. Omdat klimmen zo’n aantrekkelijke en uitdagende activiteit is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, is het ook…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Hollandse tikspelen in Zuid-Afrika

  In 2011 is er in het kader van het SPAT-programma in Zuid Afrika (zie kader) een cursus geweest over ‘het aanbieden en aanpassen van tikspelen aan gehandicapte mensen’. In Elandsdoorn en Kaapstad…

  Artikel in vaktijdschrift