Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • effectiveness of anti-doping policies

  Doping, and anti-doping, is in the news on a continuous basis. At the core of these stories and discussions is the question how effective anti-doping policies are to curb the…

  Proefschrift/oratie
 • onderzoek naar de determinanten van het gebruik van dopinggeduide middelen onder topsporters en evaluatie van het antidopingbeleid in Nederland

  Het doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om nader inzicht te krijgen in de kennis ten aanzien van doping en het in kaart brengen van gedragsdeterminanten…

  Rapport
 • de nuchtere feiten, a second opinion

  In Nederland doen ruim twee miljoen mensen aan fitness. Daarmee is het de populairste sportieve activiteit van ons land. Je kunt om allerlei redenen aan fitness doen, maar naast gezondheid…

  Boek
 • een internationale terreinverkenning in publiekrechtelijk perspectief

  Het doel van het onderzoek dat beschreven wordt, is een internationale terreinverkenning van de bestrijding van doping in de sport in publiekrechtelijk perspectief. De regelgeving m.b.t. doping in de sport…

  Rapport
 • onderzoek naar de aard en omvang van dopinghandel en ontwikkeling van indicatoren

  In opdracht van het ministerie van justitie heeft onderzoeks-en adviesbureau Intraval onderzoek gedaan naar de handel in dopinggeduide middelen in Nederland. Het doel is inzicht te geven in hetgeen bekend…

  Rapport