Spring naar content

154 publicaties gevonden

 • rapportage onder de 71 gemeenten die het afgesproken aantal fte niet gerealiseerd hebben over 2014

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is eveneens afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks…

  Rapport
 • wat verstaan buurtsportcoaches onder hun taak als verbinder en hoe komt dat in de praktijk tot uiting?

  De onderzoeksvraag van dit rapport luidt als volgt: wat verstaan buurtsportcoaches onder hun taak als ‘verbinder’ en hoe komt dat in de praktijk tot uiting?  Dit rapport maakt gebruik van…

  Rapport
 • laagdrempelig sporten en een veiligere buurt

  De school zat met een speelzaal waar de plafondplaten naar beneden dreigden te komen maar liep aan tegen budgetproblemen, de vereniging beschikte over financiële middelen maar zocht lesruimte. Nu heeft…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Challenge010 is een project dat als doel heeft jongeren van Rotterdamse voortgezet onderwijsscholen structureel te laten bewegen en ze direct op sociaal en mentaal vlak verder te ontwikkelen. Dat wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • vakleerkracht lichamelijke opvoeding én buurtsportcoach: een voorbeeld uit Borne

  Het is begin februari in een lokale sporthal in het Twentse Borne. De hal is twee dagen lang gevuld met de groepen 7 en 8 van alle acht basisscholen in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • stimulans voor lokaal sportaanbod

  Eind januari verschenen er rapporten over de voortgang van twee grote impulsen op het gebied van sport en bewegen in Nederland: het rapport over de ‘Voorstudie Effectmeting Buurtsportcoaches 2014’ en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • managementrapportage

  In deze rapportage zijn de resultaten van de Sportimpuls KSG aanvraagronde 2015 besproken. Er is eerst gekeken naar de aanvraag- en beoordelingsprocedure en vervolgens is er ingezoomd op de resultaten…

  Rapport
 • managementrapportage

  In deze rapportage zijn de resultaten van de Sportimpuls KSG aanvraagronde 2016 besproken. Er is eerst gekeken naar de aanvraag- en beoordelingsprocedure en vervolgens is er ingezoomd op de resultaten…

  Rapport
 • managementrapportage

  In deze rapportage zijn de resultaten van de Sportimpuls Jilib aanvraagronde 2015 besproken. Er is gekeken naar de aanvraagprocedure en vervolgens ingezoomd op de resultaten van de gehonoreerde projecten. In 2015…

  Rapport