Spring naar content

154 publicaties gevonden

 • managementrapportage

  In deze rapportage zijn de resultaten van de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) aanvraagronde 2016 besproken. Er is gekeken naar de aanvraagprocedure en vervolgens ingezoomd op de resultaten van…

  Rapport
 • managementrapportage

  In deze rapportage zijn de resultaten van de Sportimpuls subsidieronde 2015 besproken. Er is gekeken naar de aanvraagprocedure en vervolgens ingezoomd op de resultaten van de gehonoreerde projecten. In 2015 zijn…

  Rapport
 • managementrapportage

  In deze rapportage zijn de resultaten van de Sportimpuls subsidieronde 2016 besproken. Er is gekeken naar de aanvraagprocedure en vervolgens ingezoomd op de resultaten van de gehonoreerde projecten. In 2016…

  Rapport
 • criteria voor het Haags Sportinitiatief

  Het doel van het Haags Sportinitiatief is om Hagenaars die nu nog niet sporten in beweging te krijgen, zodat zij op regelmatige basis (het liefst wekelijks) gaan bewegen of sporten.…

  Online artikel
 • de trein naar succes, hoe draagt een activiteit in de Haagse Sporttuin bij aan de effecten van sportdeelname van jeugd in de buurt?

  In the spirit of “Sport en Bewegen in de Buurt – (Sport and Movement in the Neighborhood)” and after some research it trended into a more manageable long-term proven organization…

  Scriptie
 • maakt sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk

  Het magazine Grenzeloos actief omvat verhalen en portretten over onder andere de mogelijkheden en het belang van regionale samenwerking tussen gemeenten, sportorganisaties en lokale netwerken binnen onderwijs, zorg, revalidatie, welzijn…

  Vaktijdschrift
 • rapportage, 8-meting eerste tranchegemeenten, 7-meting tweede tranchegemeenten, 6-meting derde tranchegemeenten, 5-meting vierde tranchegemeenten, 4-meting vijfde tranchegemeenten, 3-meting zesde tranchegemeenten, 2-meting zevende tranchegemeenten, 1-meting achtste tranchegemeenten, 1-meting negende tranchegemeenten

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt bij voorkeur…

  Rapport
 • verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de rondes 2012, 2013, 2014 en 2015

  Deze rapportage betreft de vierde rapportage over de Sportimpuls, waarin projectleider en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de ronde 2012, 2013, 2014 en 2015 aan het woord komen over hun Sportimpulsproject. Dit jaar…

  Rapport
 • enquête gemeenteambtenaren sport, factsheet 2016/10

  Samen met acht hogescholen en met subsidie van het ministerie van VWS voert het Mulier Instituut een evaluatieonderzoek uit naar de lokale implementatie en opbrengsten van de regeling Brede impuls…

  Factsheet