Spring naar content

592 publicaties gevonden

 • Column van Remco Hoekman, directeur bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sportaccom van december 2022- januari 2023 over het terugdringen van exploitatiekorten bij sportaccommodaties en de maatschappelijke waarde van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • studie naar het proces van privatisering bij sportaccommodaties

  Deze studie maakt het proces van privatisering inzichtelijk met aanknopingspunten voor gemeenten en sportverenigingen. De studie is uitgevoerd door Heidemij Adviesbureau in opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en…

  Rapport
 • vraag-aanbodanalyses van binnen- en buitensportaccommodaties

  De gemeente Ede wil zicht houden op de ontwikkeling in de behoefte aan sportaccommodaties in de gemeente. In dit kader wil zij een update van de capaciteitsstudies naar de binnen-…

  Rapport
 • toegangsprijzen Nederlandse sportaccommodaties

  De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in vijf sporttakken loopt iets achter op de inflatie. Het gaat om basketbal, korfbal, rugby, tennis en voetbal. Dat blijkt uit…

  Rapport
 • vraag-aanbodanalyses van sportaccommodaties

  De gemeente Zaanstad is bezig met het opstellen van een maatschappelijke voorzieningenmodel. Hiervoor heeft de gemeente behoefte aan inzichten in de huidige en toekomstige behoefte aan sportvoorzieningen voor de georganiseerde…

  Rapport
 • 1-meting gemeentelijke beheerders grassportvelden

  In 2021 gebruikt ruim drie kwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden. In 2020 was dit nog ongeveer de helft. Van de gemeenten die deze middelen nog wel gebruiken,…

  Rapport
 • Met dit inspiratiedocument bieden de Provincie Gelderland en NOC*NSF handvatten aan gemeenten en sportverenigingen om met natuur aan de slag te gaan. Het inspiratiedocument geeft een inzage in de ervaringen,…

  Rapport