Spring naar content

617 publicaties gevonden

 • Column van Björn Schadenberg het vaktijdschrift Sportaccom van april 2024 over de noodzaak om te investeren in aanpasbare en duurzame sportaccommodaties. Dit levert een flexibele infrastructuur op die aangepast kan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • inzichten voor een integraal huisvestingsplan voor sport

  De gemeente Veenendaal wil een integraal huisvestingsplan voor haar sportaccommodaties opstellen. Daar heeft zij inzichten in de behoefte voor nodig. Deze rapportage geeft inzicht in de accommodatiebehoefte vanuit de sport…

  Rapport
 • Column van Remco Hoekman in het vaktijdschrift Sportaccom van december 2023 over de fysieke toegankelijkheid van sportaccommodaties. Qua betreedbaarheid, bruikbaarheid, uitgankelijkheid en toegankelijke informatie op de locatie is daarvoor nog…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in het vaktijdschrift Sport & Strategie van december 2023 over de demografische ontwikkelingen in stedelijke en landelijke gebieden. Het probleem in landelijk gebied is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Sportaanbieders zijn bezig om de sportaccommodaties in Nederland te verduurzamen. Maar kunnen duurzame sportaccommodaties bezoekers inspireren om zelf een duurzame leefstijl na te streven? Dit artikel, gepubliceerd in het vakblad…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kengetallen en kenmerken

  Het aantal geregistreerde sportparken, sporthallen en zwembaden is in 2023 vergelijkbaar of iets lager dan 2015. Omdat de bevolking groeit, daalt het aantal traditionele sportaccommodaties per 10.000 inwoners. De oorzaken…

  Rapport
 • een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2022-2040)

  De gemeente Enschede heeft behoefte aan inzichten in het benodigde aantal sportaccommodaties, vanaf 2022 tot 2040. In deze rapportage wordt de behoefte vanuit de georganiseerde sport en het bewegingsonderwijs aan…

  Rapport
 • Column van Remco Hoekman in het vaktijdschrift Sportaccom van november 2023 over de onderbelichte relatie tussen sport en duurzaamheid bij gemeentelijke sportaccommodaties. Dit geeft kansen om de exploitatiekosten te verbeteren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Hoe staat het met de Nederlandse sportinfrastructuur? Wat is de gewenste kwaliteit? De auteur van deze column stelt dat het bij deze vraag niet zozeer gaat om de kwaliteit van…

  Artikel in vaktijdschrift