Spring naar content

14 publicaties gevonden

 • analyse van het sportbeleid van de Nederlandse provincies

  Het Ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd om de provinciale coalitieakkoorden te analyseren op aandacht voor sport. In het voorjaar van 2019 vonden de provinciale statenverkiezingen plaats. In…

  Rapport
 • bijzondere verbindingen tussen sport en andere domeinen in een sportecosysteem

  De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie. In Venray heeft die vertaling in 2019 het karakter van een Leefstijlakkoord gekregen, om…

  Beleidsnota
 • investeren in de ontwikkeling van jouw vereniging met opleidingen, workshops, masterclasses en verenigingstrajecten

  In deze brochure wordt ingegaan op de mogelijkheden om te investeren in de ontwikkeling van een vereniging door middel van opleidingen, workshops, masterclasses en verenigingstrajecten naar aanleiding van het Sportakkoord.

  Brochure
 • voortgangsrapportage november 2019

  339 van de 355 Nederlandse gemeenten (95%) nemen deel aan de regeling voor lokale sportakkoorden. 274 gemeenten zijn sinds november 2019 onder leiding van een sportformateur bezig met het opstellen…

  Rapport
 • regionaal beweeg- en sportakkoord 2020-2030

  De twee speerpunten in het regionale sportakkoord zijn ‘Inclusief Sporten’ en ‘Excelleren in de Achterhoek’. De belangrijkste ambitie voor het ‘Inclusief Sporten’ is dat iedereen in de Achterhoek mee kan…

  Beleidsnota
 • Utrechts Sportakkoord

  Het Utrechts Sportakkoord richt zich op drie thema’s vanuit het nationale Sportakkoord: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Deze drie thema’s vormen belangrijke pijlers van een…

  Beleidsnota
 • start lokale sportakkoorden

  Het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG hebben in 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Het akkoord heeft als doel dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen…

  Rapport
 • De totstandkoming van het Nationaal Sportakkoord was de aanleiding voor Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland om elkaar op te zoeken en het initiatief te nemen om te komen tot…

  Beleidsnota