Spring naar content

49 publicaties gevonden

 • provinciaal sportakkoord Utrecht

  In dit akkoord staat dat ondertekenaars zullen werken aan meer openbare beweegmogelijkheden in wijken. Ook kijken ze hoe verduurzaming en sport vaker samen kunnen gaan. Daarnaast willen de ondertekenaars sport…

  Beleidsnota
 • de aftrap

  Dit artikel is het eerste van een serie artikelen over de moderne gymzaal. De komende nummers, tot in 2023, zullen diverse onderwerpen over dé sportaccommodatie voor bewegingsonderwijs worden besproken. Met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zesde voortgangsrapportage Monitor Nationaal Sportakkoord, november 2021

  Vrijwel alle trekkers – ‘kerngroepen’ – van lokale sportakkoorden zien dat hun akkoord eerste resultaten oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de uitvoering van de lokale…

  Rapport
 • een onderzoek naar de verbeterpunten in het proces van Sportakkoord naar uitvoering : beknopte rapportage

  In het onderzoek “Van Akkoord naar Uitvoering” zijn lokale partners geïnterviewd zoals: kerngroepleden, sportformateurs, verenigingsadviseurs, en beleidsambtenaren. De betrokken sportakkoorden zijn: Bodegraven-Reeuwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Langedijk en Lingewaard. Aan de…

  Rapport
 • factsheet 2021/13

  De thema’s duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur worden sinds 2019 een steeds belangrijker onderdeel van het werk van buurtsportcoaches. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches, hun…

  Factsheet
 • de meerwaarde van adviseurs lokale sport

  Adviseurs lokale sport zetten zich in voor een sterke lokale samenwerking. Nu in 344 van de 352 gemeenten lokale sportakkoorden zijn opgesteld, waarin partijen binnen en buiten de sport zelf…

  Artikel in vaktijdschrift
 • infographic

  Infographic opgesteld door het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2021 over de inzet van buurtsportsportcoaches bij de uitvoering van lokale sportakkoorden. De rol die buurtsportcoaches…

  Artikel in vaktijdschrift
 • factsheet 2021/11

  In de lokale sportakkoorden, die zijn opgesteld in het verlengde van het Nationaal Sportakkoord, is maar beperkte aandacht voor het thema talentontwikkeling. Dat blijkt uit deze factsheet, opgesteld door het…

  Factsheet