Spring naar content

53 publicaties gevonden

 • samen maken we de sport leuker, veiliger, eerlijker en zorgelozer

  De afgelopen jaren heeft het merendeel van de sportbonden gewerkt aan een plezierig en veilig sportklimaat. Ook het Nationaal Sportakkoord draagt hieraan bij. Via het deelakkoord Positieve Sportakkoord is voor…

  Rapport
 • een samenvatting van het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ - de oogst van het sportakkoord, voortgangsrapportage juni 2022

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. De ambitie daarin is dat iedereen…

  Rapport
 • provinciaal sportakkoord Utrecht

  In dit akkoord staat dat ondertekenaars zullen werken aan meer openbare beweegmogelijkheden in wijken. Ook kijken ze hoe verduurzaming en sport vaker samen kunnen gaan. Daarnaast willen de ondertekenaars sport…

  Beleidsnota
 • de aftrap

  Dit artikel is het eerste van een serie artikelen over de moderne gymzaal. De komende nummers, tot in 2023, zullen diverse onderwerpen over dé sportaccommodatie voor bewegingsonderwijs worden besproken. Met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zesde voortgangsrapportage Monitor Nationaal Sportakkoord, november 2021

  Vrijwel alle trekkers – ‘kerngroepen’ – van lokale sportakkoorden zien dat hun akkoord eerste resultaten oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de uitvoering van de lokale…

  Rapport
 • een onderzoek naar de verbeterpunten in het proces van Sportakkoord naar uitvoering : beknopte rapportage

  In het onderzoek “Van Akkoord naar Uitvoering” zijn lokale partners geïnterviewd zoals: kerngroepleden, sportformateurs, verenigingsadviseurs, en beleidsambtenaren. De betrokken sportakkoorden zijn: Bodegraven-Reeuwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Langedijk en Lingewaard. Aan de…

  Rapport
 • factsheet 2021/13

  De thema’s duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur worden sinds 2019 een steeds belangrijker onderdeel van het werk van buurtsportcoaches. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches, hun…

  Factsheet