Spring naar content

48 publicaties gevonden

 • hoe interactie in applicaties motivatie kan verhogen en de rol van eigen-effectiviteit en sociale ondersteuning binnen deze relatie

  Nieuwe media worden gekenmerkt door hun hoge mate van interactiviteit. Dit geldt ook voor smartphone applicaties, die de afgelopen jaren sterk in populariteit zijn toegenomen. Veel van deze applicaties zijn…

  Scriptie
 • hoe het gebruik van sociale media in sportapplicaties mensen kan motiveren om meer te sporten

  Dit onderzoek biedt inzicht in het gebruik van sportapplicaties en nieuwe media in gezondheidscommunicatie. Er is onderzocht welke invloed het delen van sportprestaties via sportapplicaties op sociale media heeft op…

  Scriptie
 • een onderzoek naar het effect van sociale interactie in en via sportapplicaties op de sportmotivatie en de invloed van het sportief zelfbeeld daarop

  Sporten is een belangrijk onderdeel van iemands leven. Hetzelfde geldt langzamerhand steeds meer voor mobiele (sport)applicaties en sociale media. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar hoe deze factoren…

  Scriptie
 • vergelijking van spelgerichte en prestatiegerichte sport apps in de context van sportmotivatie

  Hoewel voldoende sporten goed is voor de gezondheid zijn er veel mensen die niet aan de normen voldoen. Ontwikkelingen op het gebied van mobiele apps hebben gezorgd voor meer potentiële…

  Scriptie
 • een onderzoek naar sportmotivatie en het effect van de causale oriëntaties uit de self-determination theory

  In deze scriptie staat een onderzoek beschreven naar het effect van de sociale interactie binnen sportapplicaties op de intrinsieke en extrinsieke sportmotivatie. Daarnaast is gekeken naar de effecten van de…

  Scriptie
 • studenten SBE bedenken beweegactiviteiten voor kinderopvang

  Een app die de kinderopvang in beweging moet brengen. Duidelijker kan een naam niet zijn: Kinderopvanginbeweging.nl. Studenten Sport- en Bewegingseducatie (SBE) helpen de ontwikkelaars door activiteiten te ontwikkelen voor deze…

  Online artikel
 • Met de explosie aan smartphones en apps zijn er spannende, nieuwe mogelijkheden ontstaan om mensen meer te laten bewegen. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er om de…

  Online artikel
 • review van bewegingsstimulerende media-applicaties

  Jeroen Hoyng (Kenniscentrum Sport) geeft in dit artikel een uitgebreid overzicht van bewegingsstimulerende applicaties (beweegapps). Samen met collega Sofie Korbee verdeelde hij ze onder in vijf categorieën: activity trackers, health…

  Online artikel
 • Dit artikel gaat in op de mogelijkheden van hedendaagse technieken, zoals mobiele telefoons en tablets, tijdens de les lichamelijke opvoeding. De volgende apps komen ter sprake: BAM video delay, Dartfish…

  Artikel in vaktijdschrift