Spring naar content

1.495 publicaties gevonden

 • gewijzigde versie 15 april 2019

  Het sportbeleid richt zich op: stimuleren van sporten en bewegen onder verschillende doelgroepen;  behouden en door ontwikkelen van sport- en beweeg voorzieningen ; werken aan vitale sportverenigingen -en aanbieders.

  Beleidsnota
 • sport en bewegen in de Wolden: versterken, verbinden en verzilveren

  In nauw overleg met het Sportplatform De Wolden zijn in verdiepingssessies met betrokken organisaties uit het veld, de uitgangspunten, knelpunten en kansen voor sport, bewegen en gezonde leefstijl bepaald. Dit…

  Beleidsnota
 • Het sportbeleid zoals in deze beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 is vastgelegd, bestaat uit vier doelen. Te weten mensen verbinden, mensen van jong tot oud aanzetten tot bewegen, samenwerking in de…

  Beleidsnota
 • sportnota 2016-2020

  Volgens deze nota wil de gemeente Diemen komende periode de volgende sportieve doelen realiseren: 1. Meer senioren fit en actief. 2. Betere gezondheid door sport en bewegen. 3. Goede voorzieningen…

  Beleidsnota
 • Deze update visie vormt een kapstok voor nadere invulling van het sportbeleid de komende jaren. De sportvisie richt zich op: sport- en beweegstimulering,sportaccommodaties, sport en bewegen als middel, georganiseerd sporten…

  Beleidsnota
 • provincie Zuid-Holland

  Deze startnotitie richt zich met name op het faciliteren en stimuleren van bewoners om meer naar buiten te gaan om in een beweegvriendelijke(r) omgeving te recreëren en sporten.

  Beleidsnota
 • European Sport Management Quarterly (ESMQ) is the official Thomson Reuters listed journal of the European Association for Sport Management. It has an international reputation for publishing articles that contribute to…

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • kaders van de Europese Unie voor de organisatie en financiering van de sport

  De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is gevraagd een advies te geven over de organisatie en financiering van de sport (VWS, 2019). De sportbranche is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzocht (KPMG, 2019…

  Rapport