Spring naar content

1.487 publicaties gevonden

 • de stad als speelveld, je lichaam als instrument

  De hoofdstad wil een echte ‘urban sportstad’ worden, met een aantrekkelijke openbare ruimte, bijzondere plekken om te sporten en te bewegen en toonaangevende evenementen vol sport en cultuur. De agenda…

  Beleidsnota
 • sport- en accommodatiebeleid Deventer 2021-2030

  In dit meerjaren sport- en accommodatiebeleid staan de beleidskaders van de gemeente Deventer voor de sport en sportaccommodaties voor de komende 10 jaar.

  Beleidsnota
 • goed in beweging : 2021 en verder

  Vanuit de gemeente wordt prioriteit gegeven aan: – Sport en bewegen als middel om de doelstellingen van het sociale beleid te behalen, dus sport als middel voor het welzijn van…

  Beleidsnota
 • beleid en participatie in Vlaanderen

  Vlaanderen voert al meer dan een halve eeuw een autonoom sport- en beweegbeleid. In die periode heeft het Vlaamse sport- en beweeglandschap heel wat structurele veranderingen doorgemaakt. Die ontwikkeling weerspiegelt…

  Boek
 • Sport- en beweegnota 2022 Nijmegen

  Deze  sport- en beweegnota 2022 geeft een weergave van het lange termijn beleidskader voor sport en (sportief) bewegen in Nijmegen waarin we werken aan een leven lang met plezier sporten…

  Beleidsnota
 • met inspirerende voorbeelden

  Onderzoek laat zien dat bij 65-plussers specifieke belemmeringen spelen om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten. Hoe kun je daar als gemeente mee omgaan? Samen met het Mulier Instituut…

  Rapport