Spring naar content

1.476 publicaties gevonden

 • sport- en beweegvisie 2021+

  Dit beleidskader is niet alleen een vervolg op de Sportvisie 2010-2020 ‘Meer ruimte voor sport en bewegen’ en het Meerjarenprogramma ‘Sport en bewegen 2016-2020’. Bestaande programma’s zoals De Bewegende Stad,…

  Beleidsnota
 • De gemeente Den Helder zet in het beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit!’ in op de volgende onderdelen: vitale verenigingen, beweegvriendelijke openbare ruimte, bereiken van maatschappelijke doelstellingen, onderwijs als basis…

  Beleidsnota
 • beweeg- en sportvisie 2020 - 2024

  De missie voor het nieuwe beweeg- en sportbeleid: de gemeente Staphorst faciliteert een beweegvriendelijke openbare ruimte en veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties voor al haar inwoners en stimuleert de samenwerking…

  Beleidsnota
 • In de periode 2019/2022 hanteert de gemeente Oostzaan de volgende speerpunten: Handhaven van de sportbudgetten; indexering voor verenigingssubsidie en onderhoud; Meer werk maken van participatie via sport; Sport als instrument…

  Beleidsnota
 • ‘meedoen is belangrijker dan winnen’

  Deze sportnota gaat uit van vier thema’s: Sporten en bewegen in de openbare ruimte; Sportaccommodaties (binnensport en buitensport);  Sportstimulering en verenigingsondersteuning; Sporten en bewegen leveren maatschappelijke (meer)waarde.

  Beleidsnota
 • sportnota 2020 - 2023

   De focus voor de komende jaren ligt in Montferland op onderstaande thema’s: Sport en beweegstimulering voor alle inwoners van de gemeente Montferland; Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen op een bereikbare afstand; Sterke…

  Beleidsnota
 • Deze beweegvisie beschrijft aan de hand van vijf thema’s hoe de inwoners geactiveerd kunnen worden: Iedereen doet mee: inclusie en een leven lang bewegen; Beweegvriendelijk en motorisch vaardig opgroeien: van…

  Beleidsnota
 • gewijzigde versie 15 april 2019

  Het sportbeleid richt zich op: stimuleren van sporten en bewegen onder verschillende doelgroepen;  behouden en door ontwikkelen van sport- en beweeg voorzieningen ; werken aan vitale sportverenigingen -en aanbieders.

  Beleidsnota
 • sport en bewegen in de Wolden: versterken, verbinden en verzilveren

  In nauw overleg met het Sportplatform De Wolden zijn in verdiepingssessies met betrokken organisaties uit het veld, de uitgangspunten, knelpunten en kansen voor sport, bewegen en gezonde leefstijl bepaald. Dit…

  Beleidsnota