Spring naar content

1.508 publicaties gevonden

 • assessment and possible ways forward

  Since the entry into force of the Lisbon Treaty, the EU has been entitled to support, coordinate or complement Member States’ activities in sport. European sports policies of the past…

  Rapport
 • sport- en beweegnota 2021+

  De drie ambities volgens de nota: Constructieve en passende samenwerking tussen gemeente, sportaanbieders en overige stakeholders; Een toegankelijk en laagdrempelig sportaanbod voor iedereen; Passende sport- en beweegvoorzieningen.

  Beleidsnota
 • Dit internationale tijdschrift over sportbeleid en sport & politiek verschijnt drie maal per jaar; in maart, juli en november. Het bevat wetenschappelijke artikelen omtrent sportbeleid en sport & politiek.

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • een visie op sport, bewegen en meedoen voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 2018 - 2030

  Deze nota beschrijft de kaders om te komen tot een gezondere en sociale samenleving en gaat uit van drie overkoepelende thema’s: sport, bewegen en meedoen

  Beleidsnota
 • naar een vitaal Papendrecht, actualisatie sport- en beweegbeleid gemeente Papendracht

  Sport- en beweegbeleid van gemeente Papendrecht. Hierin zijn drie routes geformuleerd: Route 1: Van sport naar gezondheid en vitaliteit Route 2: De beweegvriendelijke omgeving Route 3: Samen sterker door sport…

  Beleidsnota
 • beleidsvisie Purmerend - Beemster

  De ambitie voor de komende jaren is om steeds vaker te kijken waar sport en bewegen als middel kunnen worden ingezet om iets te bereiken, ondersteunend aan de maatschappelijke thema’s.…

  Beleidsnota
 • beliedsbrief sport 2021-2024

  Het provinciale hoofddoel op sportgebied is: We streven naar een vitale gemeenschap, waarin iedereen in Fryslân iedere dag met plezier kan sporten en bewegen. Fryslân als brede en bijzondere sportprovincie,…

  Beleidsnota