Spring naar content

1.473 publicaties gevonden

 • gemeente Meppel

  Met dit beleidsplan voor de komende jaren (2020-2023) is door gemeente Meppel een nieuwe benadering omtrent gezondheid, bewegen en sport gekozen. De elementen van deze nieuwe benadering zijn: Een andere…

  Beleidsnota
 • beleidsnota sport 2020-2024

  In deze beleidsnota wordt beschreven hoe de gemeente IJsselstein samen met sportverenigingen, zorginstellingen, de welzijnsorganisatie en sportaanbieders vorm wil geven aan het IJsselsteinse sportlandschap.

  Beleidsnota
 • procesevaluatie en inhoudsanalyse

  Deze tussentijdse rapportage maakt deel uit van de serie voortgangsrapportages voor de monitoring van het Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. In dit rapport staan de gemeenten centraal die tussen april…

  Rapport
 • uitvoeringsagenda 2020-2024

  In deze uitvoeringsagenda lees je welke activiteiten Achterhoek in Beweging uitvoert en welke lokale initiatieven zij faciliteert met kennis en proces-begeleiding. 

  Beleidsnota
 • De algemene visie van deze nota is: de gemeente Maasgouw wil haar inwoners blijven stimuleren om een leven lang met plezier te (kunnen blijven) sporten/ bewegen door een samenhangend sportaanbod…

  Beleidsnota
 • meedoen is winnen, gemeente Tilburg

  Deze visie geeft op hoofdlijnen weer hoe de gemeente de komende jaren wil door ontwikkelen in het veld van sport en bewegen. Dit hebben we opgedeeld in drie pijlers, te…

  Beleidsnota
 • onderzoek sportdeelname 2014

  Regelmatig doet de gemeente Den Haag onderzoek naar het sportgedrag van de Hagenaars. Begin 2014 hebben 4.500 Hagenaars een vragenlijst ingevuld over de sporten die zij doen, hoe vaak zij…

  Rapport
 • alles wat je moet weten

  Deze toolkit bevat 11 factsheets. De eerste drie geven feiten en cijfers, een theoretisch kader over gendergelijkheid en gender mainstreaming en beantwoordt de vraag waarom we genderongelijkheid in de sport…

  Werkboek / instrument
 • beleidskader ‘Sport verbindt Veenendaal’

  Het sportbeleid van de gemeente Veenendaal richt zich de komende vier jaren op de volgende pijlers: inclusief sporten en bewegen;  duurzame sportinfrastructuur;  vitale sport- en beweegaanbieders;  positieve sportcultuur;  van jongs…

  Beleidsnota