Spring naar content

1.038 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar het gemeentelijk beleid met betrekking tot sportdeelname voor volwassenen met een laag inkomen

  Sport inclusief maken is één van de doelstellingen van het Sportakkoord. Het doel van dit exploratief kwalitatief onderzoek is om inzicht te krijgen in het huidige beleid van gemeenten voor…

  Verslag
 • Column van Hugo van der Poel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van maart 2021 over de kloof in sportdeelname tussen hoog- en laagopgeleiden.

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Vlaamse monitor Sport & Bewegen is een onderzoeksinstrument van Sport Vlaanderen om kennis te ontwikkelen over het sport- en beweeggedrag van de inwoners van Vlaanderen. Dit instrument vult de…

  Rapport
 • voor jeugd en jongvolwassenen

  Op verzoek van het Outbreak Management Team heeft het Nederlands Jeugdinstituut, met hulp van het Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut, onderzocht welke betekenis sporten in groepsverband heeft…

  Rapport
 • ontwikkelingen rond sport en bewegen

  Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Heerhugowaard de sportdeelname, de huidige en toekomstige behoefte aan formele binnen- en buitensportaccommodaties en de sport- en beweegmogelijkheden in de openbare…

  Rapport
 • de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten vergeleken

  De Atlas voor gemeenten 2020 heeft als thema sport. Aan sport beleven mensen niet alleen veel plezier, sport wordt ook steeds meer de inzet van gemeentelijk beleid. Wat is de…

  Boek